Tài chính

Red Capital muốn bán 6,4 triệu cổ phiếu GEX và toàn bộ 32 chứng quyền

(VNF) - Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 28/8 đến 21/9/2018 thông qua phương thức thỏa thuận.

Red Capital muốn bán 6,4 triệu cổ phiếu GEX và toàn bộ 32 chứng quyền

Red Capital đang nắm giữ 7,4 triệu cổ phiếu GEX, tương ứng tỷ lệ 21,8% và 32 chứng quyền

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư đỏ (Red Capital) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HoSE:GEX).

Theo đó, Red Capital đăng ký bán 6,4 triệu cổ phiếu GEX và toàn bộ 32 chứng quyền (quyền mua cổ phiếu GEX). Mục đích bán ra là  thực hiện giao dịch thỏa thuận theo yêu cầu của nhà đầu tư ủy thác..

Red Capital đang nắm giữ 7,4 triệu cổ phiếu GEX, tương ứng tỷ lệ 21,8% và 32 chứng quyền.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Red Capital sẽ chỉ còn nắm giữ 1 triệu cổ phiếu GEX tương ứng tỷ lệ 0,3%.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2018, một loạt quỹ lớn đã mua vào thành công và trở thành cổ đông lớn của GEX.

Cụ thể, hôm 22/6, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua vào tổng cộng mua vào tổng cộng 813.110 cổ phiếu GEX . Sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital đã tăng sở hữu lên 13,6 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 5,05% vốn.

Sau đó, ngày 28/6, MB Capital đã mua thành công 24,8 triệu cổ phiếu GEX, nâng tỷ lệ sở hữu tại GEX từ 0,99% lên 8,31% và trở thành cổ đông lớn.

Hôm 17/8/2018, GEX đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1.

 

 

Tin mới lên