M&A

REE chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu PPC

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa đăng ký chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu của Công ty Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC).

REE chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu PPC

Nếu giao dịch thành công, REE sẽ nâng số lượng  nắm giữ lên 77 triệu cổ phiếu PPC, tương ứng 24,14% vốn điều lệ

Giao dịch được thực hiện từ 14/12/2018 đến 11/1/2019 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích của đợt chào mua là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

REE đang là cổ đông lớn tại PPC, nắm giữ gần 75 triệu cổ phiếu, tương ứng 23,36% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, REE sẽ nâng số lượng nắm giữ lên 77 triệu cổ phiếu PPC, tương ứng 24,14% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018, doanh thu thuần quý III của PPC đạt 1.260 tỷ đồng, giảm 14,3% so với cùng kỳ 2017. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của PPC đạt 169 tỷ đồng, giảm 6,2%.

Quý III/2018, PPC ghi nhận 47,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, chỉ bằng một nửa quý III/2017. Đáng chú ý, chi phí tài chính của công ty này ở mức âm (-) 3,5 tỷ đồng, khác xa mức 82,7 tỷ đồng của quý III/2017.

Mặc dù Nhiệt điện Phả Lại không thuyết minh rõ nguyên nhân dẫn đến việc chi phí tài chính âm nhưng nhiều khả năng, điều này xuất phát từ nghiệp vụ hoàn nhập dự phòng.

Trong kỳ, PPC cũng ghi nhận 17,2 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 1,8%), đồng thời không ghi nhận chi phí bán hàng.

Kết thúc quý III/2018, lợi nhuận trước thuế của PPC đạt 203 tỷ đồng, tăng 15% so với quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, PPC ghi nhận doanh thu thuần 5.276 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.085 tỷ đồng, tăng 23%.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng tài sản của PPC ở mức 7.884 tỷ đồng, tăng 4,5% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty này tập trung ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 2.474 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 1.903 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 1.400 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của PPC chủ yếu là các khoản đầu tư vào Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty EVN Quốc tế, Công ty Thủy điện Buôn Đôn, Công ty Phát triển Điện lực Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Bà Rịa. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chủ yếu là cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) vay để đầu tư cho ngành điện.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PPC đến hết ngày 30/9/2018 ở mức 5.886 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.997 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,6%.

Tin mới lên