M&A

REE muốn nâng sở hữu tại Nước Khánh Hòa lên 46%

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đã thông qua kế hoạch chào mua công khai 5,46 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) bằng nguồn vốn tự có.

REE muốn nâng sở hữu tại Nước Khánh Hòa lên 46%

REE dự chi 145 tỷ đồng nâng sở hữu tại Nước Khánh Hòa lên 46%

Giá chào mua công khai dự kiến là 27.300 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, REE sẽ chi khoảng 149 tỷ đồng để mua cả lô  5,46 triệu cổ phiếu KHW. Thời gian thực hiện kể từ ngày ký quyết định (17/5/2019) và hoàn tất trong quý III/2019.

Nếu giao dịch thực hiện thành công, REE sẽ nắm giữ 11,92 triệu cổ phiếu KHW, tương ứng tăng tỷ lệ sở hữu từ 24,85% lên 45,85%.

Năm 2018, doanh thu thuần của KHW đạt 351 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận sau thuế hơn 35 tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Kết thúc quý I, KHW ghi nhận 78 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 4%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hơn 9%, đạt hơn 9 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 (NS3) một thành viên thuộc DNP Water (công ty con của Nhựa Đồng Nai – DNP Corp) thực hiện mua lại 3,5% cổ phần tại Nước sạch Khánh Hòa. Tuy nhiên đầu năm 2019 NS3 cho biết đã bán lại cho tổ chức khác do không đủ khả năng mua thâu tóm và thu lời từ khoản đầu tư.

Tin mới lên