Ngân hàng

Rời ghế Phó tổng giám đốc Sacombank, ông Trịnh Văn Tỷ sẽ làm gì?

(VNF) - HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa có quyết định cho ông Trịnh Văn Tỷ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank nhằm tập trung công tác tại vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia và Phó chủ tịch HĐQT Sacombank Lào.

Rời ghế Phó tổng giám đốc Sacombank, ông Trịnh Văn Tỷ sẽ làm gì?

Ông Trịnh Văn Tỷ rời ghế Phó tổng giám đốc Sacombank

Theo quyết định trên, ông Trịnh Văn Tỷ có trách nhiệm bàn giao tài sản, công cụ và các công việc có liên quan cho người được chỉ định theo thời hạn nêu trên (nếu có).

Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Trịnh Văn Tỷ sẽ do cấp có thẩm quyền phân công, chỉ định và ủy quyền cụ thể căn cứ vào các quy định, quy chế điều hành tổ chức của Ngân hàng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/6/2018. Ông Tỷ được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

Ông Trịnh Văn Tỷ (sinh năm 1978) có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng. Vào hồi tháng 10/2015, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Sacombank.

Đến đầu tháng 8/2017, ông Trịnh Văn Tỷ được bổ nhiệm mới làm Phó chủ tịch Sacombank Lào và chuyển từ Phó chủ tịch lên Chủ tịch Sacombank Cambodia.

Thời điểm đó, cùng với ông Tỷ, Sacombank cũng thay mới hàng loạt lãnh đạo các công ty con ở nước ngoài.

Như vậy, sau khi ông Trịnh Văn Tỷ rời ghế Phó tổng giám đốc, Ban điều hành Sacombank hiện tại còn lại 17 người gồm có Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm và các Phó tổng giám đốc.

Năm 2017, Sacombank đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tổng tài sản hợp nhất cuối năm đạt 368.469 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.492 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với năm trước, đạt 255% kế hoạch đặt ra.

Các chỉ số sinh lời cũng được cải thiện đáng kể; ROE tăng từ 0,4% năm 2016 lên 5,2% năm 2017; ROA tăng từ 0,03% lên 0,34%. Lãi sau thuế năm 2017 đạt 1.181 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2018, Sacombank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 430.900 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cuối năm 2017. Tổng nguồn vốn huy động đạt 399.100 tỷ tăng 17,9%. Trong đó, huy động kế hoạch từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 392.500 tỷ đồng, tăng 20,6%.

Tổng dư nợ tín dụng kế hoạch đạt 255.200 tỷ đồng, tăng 13,1%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 252.600 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đáng chú ý, Sacombank đặt mục tiêu đạt 1.838 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018, tăng 23,2% so với năm 2017.

Với kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận này, Sacombank sẽ trình cổ đông mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 dự kiến là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tức khoảng 36,76 tỷ đồng).

Đồng thời tiếp tục duy trì chính sách trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để chia thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Tin mới lên