M&A

ROS muốn ‘về chung một nhà’ với GAB

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE:ROS) vừa gửi công văn cho Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (HoSE:GAB) đề xuất chủ trương sáp nhập ROS và GAB.

ROS muốn ‘về chung một nhà’ với GAB

ROS muốn sáp nhập với GAB.

Sau khi họp bàn về kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn trong giai đoạn 2020-2025, bao gồm tái cơ cấu lại ngành, nghề kinh doanh chủ yếu và sắp xếp lại một cách toàn diện hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT ROS nhận định việc sáp nhập vào GAB sẽ giải quyết được nhiều vấn đề một cách toàn diện nhất.

Vì vậy, HĐQT ROS đã quyết định trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập vào GAB.

FLC Faros sau đó đã gửi đề nghị này kèm theo tài liệu cuộc họp hội đồng quản trị ngày 1/4 tới GAB. 

Cả ROS và GAB đều có liên quan chặt chẽ với Tập đoàn FLC. 

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch tập đoàn FLC cũng đồng thời là Chủ tịch ROS. Hồi đầu tháng 3, ông Trịnh Văn Quyết đã mua 1,1 triệu cổ phiếu GAB, tỷ lệ 7,97% và trở thành cổ đông lớn thứ 3 của GAB, sau Phó tổng giám đốc GAB – bà Trần Thị Thúy nắm giữ 1,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,24% và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nắm giữ 1,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,99%.

Hồi đầu tháng 2, GAB đã tiến hành đại hội cổ đông bất thường và đổi tên. Cũng tại đại hội bất thường này, GAB đã thông qua một số nội dung, trong đó có bổ sung ngành nghề sản xuất điện (điện gió, điện hạt nhân, điện mặt trời, thủy điện, nhiệt điện...), hoạt động truyền tải và phân phối điện.

Ngay sau đó, 1 thành viên khác trong họ FLC là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HoSE:AMD) đã thông qua chủ trương sáp nhập vào GAB.

Ngày 3/3 vừa qua, HĐQT GAB đã thông qua chủ trương, đề xuất phương án đầu tư Dự án điện mặt trời, điện gió. Quy mô dự án tối thiểu 200 ha, với tổng mức đầu tư cho xây dựng nhà máy, thiết bị công nghệ cao tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Địa điểm nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu.

Tin mới lên