Đô thị

'Rót' 1.850 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn

(VNF) - Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn có tổng số vốn là 1.850 tỷ đồng và sẽ thi công từ tháng 4/2020, thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2021.

'Rót' 1.850 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn

Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn sẽ bắt đầu thi công từ tháng 4/2020

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn với tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng và giao Ban quản lý dự án đường sắt triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hiện Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt đề cương dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường. Ban quản lý dự án đường sắt cũng đã phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong năm 2019, Bộ Giao thông vận tải sẽ chi hơn 50 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, cắm cọc giải phóng mặt bằng và quản lý dự án. Ban quản lý dự án đường sắt sẽ hoàn thiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ vào tháng 9/2019, phê duyệt dự án trong tháng 10/2019, bắt đầu thi công từ tháng 4/2020 và hoàn thành trong năm 2021.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, Bộ Giao thông vận tải cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn Hà Nội - Vinh (Nghệ An) với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Được biết, cả hai dự án nâng cấp tuyến đường sắt này đều nằm trong danh sách 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tin mới lên