Tiêu điểm

Rót hơn 2.300 tỷ cho vùng 'miền núi Thủ đô'

Một kế hoạch đầu tư mới đã chính thức được UBND thành phố Hà Nội thông qua với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của khu vực "miền núi Thủ đô", vốn vẫn đang trong tình trạng khó khăn dù đã "về Hà Nội" 8 năm nay.

Rót hơn 2.300 tỷ cho vùng 'miền núi Thủ đô'

Có tới 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội cần được đầu tư.

14 xã miền núi cần được đầu tư

Cuối tuần qua, Kế hoạch số 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 đã chính thức được ban hành.

Sau khi sáp nhập Hà Tây, Hà Nội đã có thêm các xã thôn "miền núi" nơi có người dân tộc đúng nghĩa sinh sống và đây đều là những nơi đặc biệt khó khăn cần được đầu tư phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các nhu cầu dân sinh khác.

Hiện tại, có tới 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội, bao gồm: Huyện Ba Vì 07 xã (Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Vân Hòa, Yên Bài, Ba Trại, Tản Lĩnh); huyện Thạch Thất 03 xã (Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung; huyện Quốc Oai 02 xã (Đông Xuân, Phú Mãn); xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ; xã An Phú, huyện Mỹ Đức vẫn đang trong tình trạng khó khăn về nhiều mặt. Trong số 14 xã này, có tới 154 thôn, chiếm tới 1/10 diện tích Hà Nội. Thậm chí, tại xã Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, vẫn còn tới 48% số hộ dân vẫn còn thuộc diện "hộ nghèo". Đây cũng chính là những xã thôn được lựa chọn để đưa vào danh mục đầu tư theo Kế hoạch 138.

Trên cơ sở những cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước, Kế hoạch 138 đề ra mục tiêu tăng cường đầu tư để thay đổi bộ mặt của các thôn xã này. Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trình cũ và các công trình dân sinh bức xúc khác trên địa bàn, đảm bảo các mục tiêu chủ yếu như: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình phục vụ văn hóa, giáo dục, thủy lợi, sinh hoạt cộng đồng...

Tổng số chương trình, dự án được đầu tư dự kiến là 227 chương trình, công trình, trong đó về hỗ trợ sản xuất bao gồm 02 chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất và 225 công trình đầu tư tập trung phục vụ đồng bào dân tộc tại 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội, trong đó ưu tiên cho giáo dục, y tế và các lĩnh khác.

Về nguồn vốn đầu tư, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: 2.324,0 tỷ đồng, bao gồm kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất dự kiến: 75 tỷ đồng và kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến: 2.249,0 tỷ đồng, tất cả đều từ nguồn ngân sách thành phố.

Kéo miền núi về gần với miền xuôi

Theo một lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch 138 là bước đi hiện thực hóa các chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo thành phố trong vấn đề đầu tư cho khu vực miền núi của Thủ đô, nhằm từng bước kéo gần lại khoảng cách phát triển so với vùng đô thị.

Cuối tháng 4/2016 vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 12- CTr/TU và tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có văn bản số 296 - CV/TU ngày 05/7/2016 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải quan tâm đầu tư cho khu vực này nhằm từng bước xóa bớt khoảng cách phát triển với khu vực đô thị.

Liên tục trong các cuộc họp gần đây của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, đây là chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Bí thư, Chủ tịch thành phố. Chính Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đã chọn Ba Vì là điểm công tác đầu tiên trong vai trò Bí thư và ông luôn chỉ đạo cán bộ các cấp phải đặc biệt quan tâm đến khu vực miền núi, vốn đang khá "thiệt thòi" trong so sánh với khu vực đô thị. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng có mặt sớm tại Ba Vì để chỉ đạo công tác ngay sau khi nhận chức, cho thấy quyết tâm nhất quán của lãnh đạo thành phố đối với khu vực "miền núi".

Ngay sau khi Kế hoạch 138 được ban hành, thành phố sẽ giao cho Ban dân tộc thành phố chủ trì, tổng hợp nhu cầu của UBND các huyện, đề xuất UBND Thành phố về kế hoạch vốn hàng năm đảm bảo thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch này qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, báo cáo UBND Thành phố; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối hướng dẫn về quản lý đầu tư và xây dựng; tổng hợp giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định. Một loạt các sở ban ngành khác cũng sẽ vào cuộc để đảm bảo Kế hoạch 138 được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, thực sự trở thành cú hích mới cho khu vực miền núi thủ đô.

Tuy nhiên, UBND thành phố cũng yêu cầu rằng các chương trình đầu tư phát triển sản xuất, các dự án xây dựng đảm bảo đúng quy hoạch, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư, thực hiện theo từng chương trình, dự án riêng và đảm bảo thực hiện đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; đảm bảo đầu tư đúng đối tượng theo mục tiêu được duyệt, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Tin mới lên