Tài chính

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Ngày 20/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI với tổng mức phạt 75 triệu đồng.

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Rút vốn khỏi Bamboo Capital (BCG) nhưng chậm báo cáo, Vàng bạc đá quý DOJI bị phạt 75 triệu đồng

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty DOJI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã bán 3.903.000 cổ phiếu BCG vào ngày 3/12/2019 làm giảm khối lượng sở hữu từ 10.800.000 cổ phiếu BCG, tỷ lệ 10% xuống 6.897.000 cổ phiếu BCG, tỷ lệ 6,39%, thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 6%).

Tuy nhiên, đến ngày 13/4/2020, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của Công ty DOJI.

Ngoài ra, Công ty DOJI còn bị phạt thêm 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Theo đó, ngày 08/01/2020, Công ty DOJI bán 2.662.660 cổ phiếu BCG làm giảm khối lượng sở hữu từ 6.897.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,39% xuống 4.234.340 cổ phiếu BCG, tỷ lệ 3,92% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Tuy nhiên, đến ngày 13/4/2020, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của Công ty DOJI.

Từ khoá: DOJI , Bamboo Capital, BCG,
Tin mới lên