Tài chính

SAB: Sau soát xét, lãi ròng hợp nhất tăng 141 tỷ đồng nhờ chi phí giảm mạnh

(VNF) – Tổng công ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HoSE: SAB) vừa công bố giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh bán niên hợp nhất trước và sau soát xét.

SAB: Sau soát xét, lãi ròng hợp nhất tăng 141 tỷ đồng nhờ chi phí giảm mạnh

SAB tăng lãi hợp nhất thêm 141,7 tỷ đồng sau soát xét

Cụ thể, sau soát xét, doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của SAB đạt 15.642 tỷ đồng, giảm 136 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 4.283 tỷ đồng, giảm 109 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Chi phí tài chính sau soát xét giảm xuống chỉ còn 1,1 tỷ đồng (so với 17,2 tỷ đồng của báo cáo tự lập). Chi phí bán hàng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có mức điều chỉnh giảm lần lượt là 272,7 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế đạt 2.566 tỷ đồng, tăng 141,7 tỷ đồng – tương đương mức tăng 5,8% so với trước soát xét và tăng 7,6% so với cùng kì năm trước.

Theo giải trình của SAB, khoản giảm trừ doanh thu thay đổi do trình bày lại khoản chi phí hỗ trợ bán hàng cho nhà phân phối.

Chi phí tài chính giảm 94% so với báo cáo tự lập vì hoàn nhập đánh giá lại các khoản dự phòng đầu tư tài chính tại ngày 30/6. Chi phí bán hàng thay đổi do trình bày lại khoản chi phí hỗ trợ bán hàng cho nhà phân phối và giảm trừ các khoản hỗ trợ vật phẩm quảng cáo tại các công ty con.

Đồng thời, phần thu nhập khác giảm 50% do giảm trừ các khoản hỗ trợ vật phẩm quảng cáo tại các công ty con.

Tin mới lên