Tài chính

Sabeco: Lợi nhuận quý III lao dốc, giảm còn 1/3 so với cùng kỳ

(VNF) - Phía Sabeco cho biết sự bùng phát của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư cùng với các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội được áp dụng ở Việt Nam cũng như lệnh giới nghiêm tại TP. HCM và các tỉnh phía nam đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

Sabeco: Lợi nhuận quý III lao dốc, giảm còn 1/3 so với cùng kỳ

Sabeco: Lợi nhuận quý III lao dốc, giảm còn 1/3 so với cùng kỳ

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần đạt 4.282 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá vốn giảm chậm hơn ở mức 44%, làm lãi gộp quý III của Sabeco lao dốc 54% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.141 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, chi phí giảm mạnh 89%, ghi nhận 2,7 tỷ đồng trong khi doanh thu chỉ giảm 7%, giúp Sabeco đạt hơn 220 tỷ đồng lợi nhuận tài chính trong kỳ, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết cho thấy kém hiệu quả hơn so với quý III/2020 khi phần lãi từ các đơn vị này giảm đến 95%, đạt 3,6 tỷ đồng.

Không chỉ giảm chi phí tài chính, Sabeco còn đẩy mạnh tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lần lượt thấp hơn cùng kỳ 19% và 24%, đạt tổng giá trị hơn 767 tỷ đồng.

Sabeco báo lãi sau thuế quý III chỉ bằng khoảng 1/3 mức thực hiện cùng kỳ, đạt gần 472 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sabeco lần lượt đạt 17.369 tỷ đồng và 2.529 tỷ đồng, tương ứng giảm 14% và giảm 26% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình của Sabeco, sự bùng phát của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư cùng với các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội được áp dụng ở Việt Nam cũng như lệnh giới nghiêm tại TP. HCM và các tỉnh phía nam đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

Quy mô tài sản của Sabeco tại thời điểm cuối quý III đạt hơn 28.427 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền tăng gần 21% lên mức 3.293 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 6% lên mức 15.359 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm gần 5% so với đầu năm còn 1.376 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 299 tỷ đồng, ghi nhận giá trị hơn 5.860 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III. Trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn giảm mạnh 22% so với đầu năm còn hơn 759 tỷ đồng.

Năm 2021, Sabeco kỳ vọng doanh thu đạt 33.491 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.289 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 7% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 52% kế hoạch về doanh thu và 48% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu SAB mở cửa phiên 28/10 ở mức gía 162.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 103.800 tỷ đồng.

Tin mới lên