Ngân hàng

Sacombank báo lãi hơn 2.900 tỷ đồng trước thuế sau 6 tháng, tăng gần 20%

(VNF) - Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Sacombank đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước và đạt 55,1% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

Sacombank báo lãi hơn 2.900 tỷ đồng trước thuế sau 6 tháng, tăng gần 20%

Sacombank (STB) báo lãi hơn 2.900 tỷ đồng trước thuế sau 6 tháng, xử lý trên 12.000 tỷ đồng nợ xấu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - HoSE: STB) cho biết 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù đối mặt với bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, ngân hàng vẫn duy trì kết quả hoạt động tốt, giữ được đà tăng trưởng ổn định.

Sacombank cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu xử lý 21.576 tỷ đồng lãi dự thu còn tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu. Lợi nhuận trước trích lập đề án của Sacombank đạt hơn 10.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tập trung tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ chi phí đề án, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước và đạt 55,1% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

Các chỉ số an toàn hoạt động luôn tuân thủ quy định và cải thiện tích cực, đặc biệt là hệ số CAR luôn duy trì trên mức 9%, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu an toàn hoạt động và khai thác hiệu quả nguồn vốn.

Quy mô hoạt động của Sacombank tăng trưởng mạnh mẽ, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 551.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 415.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi, xử lý nợ xấu được đẩy mạnh, hơn 12.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng được xử lý, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,22%. Chỉ số ROA, ROE tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt mức 0,77% và 11,86%.

Tổng thu nhập tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 11.200 tỷ đồng. Trong đó, thu dịch vụ tăng gần 85% với sự đóng góp lớn từ mảng dịch vụ thẻ, dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng điện tử. Hiệu suất lao động được cải thiện, tỷ lệ CIR đạt mức 48,3%, giảm 8% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên trên 573 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với 2021; nguồn vốn huy động tăng 10%, dư nợ tín dụng tăng 12%, lợi nhuận trước thuế tăng 20% lên 5.280 tỷ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Tin mới lên