Ngân hàng

Sacombank dự kiến có 7 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2017 - 2021

(VNF) - Sacombank dự kiến sẽ bầu 7 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2021. Tuy nhiên, số lượng thành viên HĐQT cụ thể vẫn phải do ĐHĐCĐ Sacombank quyết định tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015, 2016 diễn ra ngày 28/4 tới đây.

Sacombank dự kiến có 7 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2017 - 2021

Sacombank sẽ bầu HĐQT mới cho nhiệm kỳ mới 2017 - 2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố Trích Nghị quyết số 12A/2017/NQ-HĐQT phê duyệt nhiều nội dung quan trọng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, 2016 tổ chức vào ngày 28/4 tới đây. Trong đó, đáng chú ý nhất là nội dung về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

Cụ thể, theo dự kiến, số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 sẽ là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành Ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 dự kiến sẽ là 4 thành viên.

Tuy vậy, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ Sacombank quyết định tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015, 2016.

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến nhiệm kỳ 2017 – 2021 là tương đương với năm nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, kể từ khi Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank, số lượng thành viên HĐQT của Sacombank chỉ còn 5 người.

Nhiều khả năng tại ĐHĐCĐ sắp tới, NHNN sẽ cử người đại diện vào HĐQT của Sacombank. Tuy nhiên, chưa rõ người này là ai và sẽ đảm nhiệm vị trí gì tại Sacombank. Hồi tháng 10/2015, ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông tại Sacombank cho VAMC theo chỉ định của NHNN.

Về BKS, số lượng thành viên BKS dự kiến nhiệm kỳ 2017 – 2021 nhiều hơn 1 người so với số lượng thành viên BKS hiện tại.

Sacombank

Sacombank sẽ trình HĐQT mới trong ĐHĐCĐ 2015, 2016 sắp tới

Ngoài các nội dung về Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, ĐHĐCĐ 2015, 2016 của Sacombank dự kiến sẽ thông qua tới 15 tờ trình. Trong số 15 tờ trình này có 2 tờ trình khá mâu thuẫn là: Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2016 và Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 đã kiểm toán.

Mâu thuẫn này xuất phát từ việc Sacombank gộp cả ĐHĐCĐ 2015 và 2016 vào ngày 28/4 tới. Hiện Sacombank vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 và đương nhiên chưa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 đã kiểm toán. Thậm chí, Sacombank còn chưa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 đã kiểm toán.

Được biết, trong số 15 tờ trình ĐHĐCĐ Sacombank có Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 đã kiểm toán.

Ngoài ra, một số tờ trình cũng khá đáng chú ý khác có thể kể đến như: Tờ trình Bổ sung sửa đổi vốn điều lệ Sacombank; Tờ trình Ủy quyền HĐQT thực hiện một số quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình về thời hạn, số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ tới…

Tin mới lên