Ngân hàng

Sacombank: Lãi trước thuế gần 1.500 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 55% kế hoạch năm

(VNF) - Sacombank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 của ngân hàng này đạt gần 1.500 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch năm.

Sacombank: Lãi trước thuế gần 1.500 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 55% kế hoạch năm

Sacombank: Lãi trước thuế đạt gần 1.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với đó, tổng tài sản của ngân hàng này đạt hơn 439.000 tỷ đồng; trong đó chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 398.000 tỷ đồng. Cho vay đạt hơn 279.000 tỷ đồng.

Theo Sacombank, danh mục cho vay được cơ cấu theo hướng giảm cho vay kinh doanh bất động sản, tăng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng xanh, chung tay “xoá” tín dụng đen nhằm từng bước gia tăng thị phần.

Tính đến thời điểm này, mạng lưới Sacombank có 566 điểm giao dịch tại 48/63 tỉnh thành Việt Nam, Lào và Campuchia.

Sacombank cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,11% xuống 1,96%. Dịch vụ đem về nguồn thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng cho biết đã tăng cường thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng với hơn 11.000 tỷ đồng đã xử lý trong 6 tháng đầu năm. Lũy kế từ khi triển khai đề án thu hồi nợ đến nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng.

Tin mới lên