Ngân hàng

Sacombank: Quý IV/2016 lỗ 86,5 tỷ, lãi cả năm giảm 68%

(VNF) – Sacombank báo lãi sau thuế 372 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 68% so với năm 2015. Tính riêng trong quý IV/2016, Sacombank lỗ 86,5 tỷ đồng. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự suy giảm lợi nhuận của Sacombank là đến từ hệ quả sau khi ngân hàng này sáp nhập Southern Bank.

Sacombank: Quý IV/2016 lỗ 86,5 tỷ, lãi cả năm giảm 68%

Lãi sau thuế năm 2016 của Sacombank giảm 68% so với năm 2015, đạt mức 372 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2016, theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Sacombank đạt mức 372 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2015. Tính riêng trong quý IV/2016, Sacombank lỗ 86,5 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều mức lỗ lên tới 521 tỷ đồng của quý IV/2015.

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự suy giảm lợi nhuận của Sacombank là do sự suy giảm của thu nhập thuần từ lãi. Năm 2016, thu nhập thuần từ lãi (khoản thu nhập lãi từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là tín dụng và đầu tư) của Sacombank đạt mức 5.119 tỷ đồng, giảm 22,6% so với năm 2015.

Đi sâu hơn, việc thu nhập thuần từ lãi của Sacombank suy giảm không phải do quy mô hoạt động tín dụng và đầu tư của Sacombank bị thu hẹp, mà là do chi phí tăng rất mạnh. Năm 2016, thu nhập lãi của Sacombank đạt mức 18.967 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015. Tuy nhiên, chi phí lãi của nhà băng này lại lên tới 13.847 tỷ đồng trong năm 2016, tăng tới 48,4%.

Sacombank

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Sacombank giảm 68% có nguyên nhân quan trọng là do thu nhập thuần từ lãi trong hoạt động tín dụng và đầu tư của ngân hàng này suy giảm

Sâu thêm, sở dĩ chi phí lãi của Sacombank lại tăng mạnh trong năm 2016 phần nhiều là do hệ quả sau khi sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank). Sáp nhập Southern Bank đồng nghĩa với việc Sacombank vẫn phải trả lãi tiền gửi đều đặn cho khách hàng của Southern Bank trước đây, trong khi đó, phần lớn lượng tiền gửi này lại được đầu tư rất kém hiệu quả, phần thì trở thành nợ xấu, phần thì "kẹt" trong các tài sản không sinh lời, nên không đem về cho Sacombank được thu nhập tương ứng so với chi phí bỏ ra (phần lớn là chi phí trả lãi tiền gửi).

Hiện Sacombank đang còn tới 17.352 tỷ đồng các khoản phải thu và 26.389 tỷ đồng các khoản lãi, phí phải thu tính đến hết ngày 31/12/2016, cho thấy nợ xấu tiềm ẩn cũng như tài sản không sinh lời/sinh lời kém của ngân hàng này còn rất lớn.

Song song với việc suy giảm lãi ở hoạt động kinh doanh cốt lõi do hệ quả từ việc sáp nhập Southern Bank, các hoạt động kinh doanh khác của Sacombank đang có xu hướng tốt lên. Chẳng hạn như hoạt động dịch vụ đem lại 1.418 tỷ đồng lãi thuần cho Sacombank trong năm 2016, tăng 21,1% so với năm 2015; hay như hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 267 tỷ đồng lãi thuần, tăng 67,9%.

Cùng với đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về 9 tỷ đồng lãi thuần cho Sacombank trong năm 2016, thay vì mức lỗ 61 tỷ đồng của năm 2015. Duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh là đem lại cho Sacombank mức lỗ thuần nhẹ 754 triệu đồng. Năm 2015, Sacombank lãi thuần 11,4 tỷ đồng ở mảng kinh doanh này.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, dư nợ tín dụng của Sacombank đạt mức 196.859 tỷ đồng, tăng 5,9% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng của ngân hàng này đạt mức 291.365 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Tin mới lên