Tiêu điểm

Sai phạm tại Công ty Busadco Vũng Tàu: Xử lý từ Giám đốc Sở đến Chủ tịch thành phố

Ngoài kiến nghị truy thu hồi hơn 5 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh còn đề nghị xử lý trách nhiệm của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Giám đốc Sở Xây dựng qua thời kỳ có liên quan và nhiều cán bộ không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sai phạm tại Công ty Busadco Vũng Tàu: Xử lý từ Giám đốc Sở đến Chủ tịch thành phố

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty Busadco

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) mà Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) đã nêu ra trong kết luận thanh tra toàn diện hoạt động đối với Busadco giai đoạn 2013 – 2014, nhiều sai phạm của lãnh đạo Busadco thời kỳ này đã được chỉ ra. Cụ thể đó là việc bổ nhiệm trái quy định, lập chi nhánh không đúng thẩm quyền, kinh doanh thua lỗ vẫn được chi thưởng, chi thưởng vượt quy định, chi tiền mô giới hoa hồng sai đối tượng, xin hỗ trợ tiền xăng trái quy định của pháp luật, chưa nộp tiền thuê đất…

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm điểm và đề xuất xử lý theo thẩm quyền phù hợp với mức sai phạm đối với ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Busadco, vì có những sai sót trong công tác quản lý tài chính, chỉ đạo điều hành hoạt động của Busadco.

Ông Phạm Minh Việt, Kiểm soát viên (năm 2013 – 2014) chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra, giám sát và báo cáo UBND tỉnh thực hiện quyền chủ sở hữu để dẫn đến sai sót; các cá nhân là viên chức quản lý trong Busadco đã tham mưu chưa tốt để xảy ra sai phạm.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu qua thời kỳ có liên quan đã không hoàn thành trách nhiệm; yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vũng Tàu và các cá nhân có liên quan không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu.

Đối với Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử lý trách nhiệm của Giám đốc sở này qua các thời kỳ có liên quan đến việc ký văn bản gửi Busadco đề nghị và nhận hỗ trợ tiền xăng từ năm 2011 – 2013.

Thanh tra tỉnh này cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm điểm cán bộ liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt tiền thưởng viên chức quản lý năm 2013 của Busadco vượt so với quy định.

Từ kiến nghị xử lý trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có chỉ đạo sau thanh tra như các nội dung nêu trên và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, năm 2014, ông Hoàng Đức Thảo, Tổng giám đốc Busadco, đã ký quyết định bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc trong khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điều này là trái với quy định về bổ nhiệm nhân sự.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Busadco còn ký quyết định thành lập ba chi nhánh gồm: Chi nhánh Miền Bắc, Công ty Dịch vụ và Thương mại và Công ty Khoa học và Công nghệ không đúng về thẩm quyền. Sau khi được thành lập 2 chi nhánh của Busadco là Chi nhánh Miền Bắc năm 2013 - 2014 lỗ tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng và Công ty Dịch vụ - Thương mại lỗ tổng cộng hơn 11 tỷ đồng nhưng Tổng giám đốc Busadco vẫn chi thưởng. Ngoài ra, Busadco còn chi tiền hoa hồng môi giới sai đối tượng tại Chi nhánh Miền Bắc với tổng số tiền 821 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Tổng giám đốc Busadco đã chi thưởng vượt so quy định cho 4 nhân viên quản lý với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Từ tháng 1 – 6/2013, Giám đốc Công ty Khoa học - Công nghệ đã chi lương kiêm nhiệm ngược lại cho Tổng giám đốc và 3 Phó tổng giám đốc Busadco với số tiền 182 triệu đồng.

Kết luận thanh tra cũng nêu năm 2011, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản xin Busadco hỗ trợ tiền nhiên liệu và trong 4 năm (2011-2014) Busadco đã hỗ trợ cho Sở Xây dựng gần 1,2 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh xác định việc xin và hỗ trợ này là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBND tỉnh nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn phớt lờ chỉ đạo này.

Tin mới lên