Thị trường

Sai phạm tại nhiệt điện Thái Bình 2: Kiến nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương xử lý cán bộ

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư và Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm tổng thầu EPC.

Sai phạm tại nhiệt điện Thái Bình 2: Kiến nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương xử lý cán bộ

Loạt sai phạm tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2

PVN tự nâng tổng mức đầu tư không báo cáo Thủ tướng

Theo kết luận thanh tra, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được Hội đồng thẩm định của PVN thẩm định có tổng mức đầu tư 31.505 tỷ đồng tại thời điểm quý II/2010. Đây là dự án quan trọng quốc gia, do Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.

“Việc PVN và Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy đổi tổng mức đầu tư dự án về mặt bằng giá năm 2006 gần 18.500 tỷ đồng để không trình Quốc hội thông qua chủ trương và kiến nghị Thủ tướng giao HĐQT PVN quyết định đầu tư dự án là không đúng nghị quyết của Quốc hội”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Cũng theo kết luận thanh tra, dự án này là công trình quan trọng quốc gia, do đó thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương.

Trong khi dự án chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, HĐQT PVN đã căn cứ công văn do Phó Thủ tướng (thời điểm đó là ông Hoàng Trung Hải) ký và hồ sơ thẩm định dự án của PVN để phê duyệt quyết định đầu tư dự án là không đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cho rằng trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc về PVN, Bộ Công thương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo đối với chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Trong quá trình đầu tư dự án, Thanh tra Chính phủ cho biết PVN có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 1 với tổng mức đầu tư từ 31.505 tỷ đồng lên 34.295 tỷ đồng và điều chỉnh lần 2 lên 41.799 tỷ đồng.

“Quá trình thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh dự án lần 1, PVN chưa báo cáo Thủ tướng nhưng đã thẩm định và quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư là không đúng quy định pháp luật”, kết luận cho hay.

Đối với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư lần 2, theo Thanh tra Chính phủ, quá trình thực hiện không đúng với quyết định của Thủ tướng nên việc điều chỉnh này cũng không đúng quy định.

Chưa đủ năng lực, PVC vẫn được chỉ định làm tổng thầu EPC

Cũng theo kết luận thanh tra, mặc dù chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với gói thầu EPC dự án theo quy định của pháp luật nhưng PVN đã đề xuất, được Bộ Công Thương đồng ý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền cho HĐQT PVN quyết định việc chỉ định thầu dự án.

Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của PVN, Bộ Công Thương, ngày 11/6/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu 2 dự án, trong đó có nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, yêu cầu HĐQT PVN quyết định việc chỉ định thầu dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Tuy nhiên, PVN chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với gói thầu EPC, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định nhưng ngày 18/6/2010, HĐQT PVN đã căn cứ vào văn bản nêu trên của Phó Thủ tướng để ban hành nghị quyết “đồng ý về chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án theo hình thức chỉ định thầu”.

Đến ngày 21/02/2011, HĐTV PVN đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án, trong đó gói thầu EPC có thời gian thực hiện là 45 tháng.

Ngày 6/10/2011, Tổng giám đốc PVN ban hành quyết định phê duyệt chỉ định PVC là nhà tổng thầu EPC dự án với thời gian thực hiện gói thầu 45 tháng là không đúng quy định.

Đến thời điểm được chỉ định thầu, PVC chỉ thực hiện xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng, tuyến ống dẫn khí... và thi công một số hạng mục của một số nhà máy nhiệt điện... chưa làm tổng thầu EPC các dự án lớn tương tự như dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, hồ sơ năng lực của PVC chưa đáp ứng hồ sơ yêu cầu để thực hiện gói thầu EPC, nhưng PVN vẫn chỉ định PVC làm tổng thầu EPC.

“Sau khi ký kết hợp đồng tổng thầu EPC, PVC đã thực hiện không đúng cam kết là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dự án chậm tiến độ, phát sinh tăng chi phí, trong đó có chi phí trả lãi tiền vay từ năm 2016 đến 2019 là 81,867 triệu USD”, kết luận chỉ rõ.

Thanh tra Chính phủ xác định việc chỉ định PVC làm tổng thầu EPC dự án như trên là không đúng quy định, trách nhiệm thuộc PVN, PVC, Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo này.

Kiến nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương xử lý cán bộ sai phạm

Mặt khác, Thanh tra Chính phủ cũng xác định việc PVN điều chỉnh giá gói thầu EPC tăng 5.456.780 triệu đồng là không tuân thủ hợp đồng EPC đã ký và các quy định của Chính phủ.

Theo kết quả thẩm tra của tư vấn PECC2 thì thiết kế kỹ thuật dự án thiếu khối lượng, phải bổ sung tăng khối lượng khi thi công dự án với số tiền tăng thêm 4.613.000 triệu đồng. Trách nhiệm này thuộc PVN, Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và điều chỉnh giá hợp đồng EPC dự án.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có những vi phạm, khuyết điểm.

Đồng thời, chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Tin mới lên