Bất động sản

Sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn 'nóng'

Sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai là một trong những vấn đề trọng tâm nêu ra tại cuộc Họp báo chuyên đề về công tác thanh tra tài nguyên và môi trường.

Sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn 'nóng'

Sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn "nóng"

Cuộc Họp báo chuyên đề này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 17/11, tại Hà Nội, do Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì. 

Tại cuộc Họp báo, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung cho biết: Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015 và năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Bộ cùng các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.203 tổ chức, gồm 8 cuộc thanh tra hành chính và 149 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 627 tổ chức với số tiền 72 tỷ 214,9 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách 108 tỷ 821 triệu đồng. 

Đặc biệt trên lĩnh vực đất đai đã thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 50 tổ chức, gồm: 11 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai; 13 cuộc kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai; 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 tổ chức với số tiền 40 triệu đồng và kiến nghị truy thu 108 tỷ 800 triệu đồng tiền sử dụng đất, chiếm phần lớn số tiền kiến nghị truy thu trên 8 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được từ đầu năm 2015 đến nay là 6.100 lượt đơn, tương ứng với 2.953 vụ việc, trong đó 97% tổng số đơn thuộc lĩnh vực đất đai. Kể từ ngày thiết lập đường dây nóng (25/4/2016), Bộ đã tiếp nhận 2.265 thông tin, trong đó có tới 2.159 thông tin về lĩnh vực đất đai; đã xử lý 361 thông tin phản ánh đúng về việc cấp giấy chứng nhận khó khăn và chậm. 

Lĩnh vực môi trường cũng là vấn đề trọng tâm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo quyết liệt, nên thực hiện được 20 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.678 tổ chức, gồm 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 4 cuộc thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 499 tổ chức với số tiền là 56 tỷ 352,3 triệu đồng; 18 quyết định khắc phục hậu quả vi phạm đối với các tổ chức vi phạm nhưng quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. 

Nhận định về công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2015 đến nay, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sở hở trong công tác quản lý nhà nước. Kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí. 

Tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2016 tuy có xu hướng tăng hơn so với năm 2015, số vụ việc tăng 545 vụ. Song số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ giảm 21 vụ việc. Như vậy đa phần các vụ việc mà Bộ nhận được thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của địa phương.

Công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo và tham gia tiếp công dân định kỳ cũng như đột xuất theo quy định. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được tiếp, giải thích và hướng dẫn; kịp thời xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, không để xảy ra tình trạng mất trật tự tại cơ quan Bộ. 

Bên cạnh đó, đã có sự phối hợp tích cực giữa Bộ với các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. 

Tuy vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ và các địa phương còn nhiều bất cập, tồn tại. Nguyên nhân do nhân lực từ Trung ương đến địa phương còn thiếu và yếu (tổng số cán bộ thanh tra có 600 người, riêng Bộ chỉ có 63 người); kinh phí quá ít so với khối lượng công việc cũng như phương tiện, thiết bị chuyên dùng còn rất hạn chế…. 

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ như Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia… cũng đã giải đáp nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tài nguyên và môi trường hiện nay được phóng viên các cơ quan báo chí nêu ra.

Tin mới lên