Ngân hàng

Saigonbank báo lãi nửa đầu năm giảm 21% xuống còn 88 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng chỉ 3,73%

(VNF) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 88,3 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019.

Saigonbank báo lãi nửa đầu năm giảm 21% xuống còn 88 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng chỉ 3,73%

Saigonbank báo lãi nửa đầu năm giảm 21% xuống còn 88 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng chỉ 3,73%

Tín dụng - mảng kinh doanh cốt lõi - đem về 316 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho Saigonbank, giảm nhẹ 3,2%. Trong khi đó, mảng tín dụng ghi nhận lãi thuần đi ngang, đạt 19,9 tỷ đồng; mảng ngoại hối đem về gần 5 tỷ đồng lãi thuần; các hoạt động khác đem về 11,7 tỷ đồng lãi thuần.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, lợi nhuận thuần của Saigonbank ở mức 132,6 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, do giảm tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần xuống 33,3% (từ mức 41% cùng kỳ năm 2018) nên lợi nhuận trước thuế của Saigonbank "chỉ" giảm 21%, xuống còn 88,3 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Saigonbank ở mức 21.291 tỷ đồng, tăng 4,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay ở mức 14.181 tỷ đồng, tăng 3,73%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,25%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 3.489 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 14.588 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6%.

Tin mới lên