Ngân hàng

Saigonbank 'chốt' không tăng vốn, không chia cổ tức cho cổ đông

(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) tổ chức ngày 28/4, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với kết quả năm 2021.

Saigonbank 'chốt' không tăng vốn, không chia cổ tức cho cổ đông

Trong năm 2022, SaigonBank không có kế hoạch tăng vốn cũng như chia cổ tức cho cổ đông.

Trong quý I/2022, hoạt động kinh doanh của Saigonbank tăng trưởng tốt, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 177 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Saigonbank phải dành 78 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên lãi trước thuế quý 1/2022 đạt gần 99 tỷ đồng, tăng 68%. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 190 tỷ đồng cho cả năm 2022, Saigonbank đã thực hiện được 52% kế hoạch chỉ sau quý đầu năm.

Trong năm 2022, SaigonBank không có kế hoạch tăng vốn cũng như chia cổ tức cho cổ đông.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbank, 3 năm qua mặc dù doanh thu tăng trưởng tốt nhưng Saigonbank phải trích lập dự phòng 150-200 tỷ đồng để thực hiện việc xử lý nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm đảm bảo tăng nguồn lực tài chính, an toàn vốn cho ngân hàng.

Saigonbank dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 7% và đã trình NHNN nhưng vì chưa có văn bản chấp thuận nên ngân hàng chưa thể công bố. 

Hiện nguồn tiền chia cổ tức đã chuẩn bị sẵn và được xây dựng phương án, chỉ cần có sự chấp thuận của NHNN thì Saconbank sẽ lập tức trình phương án chia cổ tức với cổ đông. 

Nợ xấu Saigonbank đang ở mức 1,9%, dưới mức quy định cho phép của NHNN là 3%. Các khoản nợ xấu đều được trích lập dự phòng đầy đủ, nhiều khoản nợ được trích đến 100% và tất cả đều có tài sản đảm bảo. 

Kết thúc năm tài chính 2021, Saigonbank đã ghi nhận tổng tài sản đạt 101,12%; huy động vốn đạt 101,08%; dư nợ cho vay đạt 102,79% chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,91% trên tổng dư nợ, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, tương đương  114,16% chỉ tiêu kế hoạch...

Năm 2022, Saigonbank hướng tới mục tiêu tổng tài sản 26 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước, huy động vốn tăng 8%, dư nợ cho vay tăng 10%, nợ xấu theo quy định và lợi nhuận ở mức 190 tỷ đồng.

Tin mới lên