Ngân hàng

Saigonbank đặt kế hoạch trả cổ tức 5% cho năm 2017

(VNF) - Năm 2017, Saigonbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khá táo bạo là 270 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016. Đồng thời, ngân hàng này cũng đặt kế hoạch trả cổ tức 5% cho năm nay.

Saigonbank đặt kế hoạch trả cổ tức 5% cho năm 2017

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, theo đó, Saigonbank đặt kế hoạch nâng tổng tài sản lên 23.140 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016.

Về huy động vốn, Saigonbank đặt kế hoạch huy động vốn 18.600 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 18% so với năm 2016. Tổng nợ nợ cho vay kế hoạch là 14.800 tỷ đồng, tăng 18%.

Đối với nợ xấu, Saigonbank tiếp tục đặt kế hoạch đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ. Tính đến hết ngày 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là 2,63% tổng dư nợ. Tuy nhiên, nếu tính thêm khoảng 403 tỷ đồng nợ xấu VAMC chưa xử lý, tỷ lệ nợ xấu của Saigonbank sẽ tăng thêm khoảng 3 điểm%, đạt khoảng 5,6%.

Năm 2017, Saigonbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khá táo bạo là 270 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016. Đồng thời, ngân hàng này cũng đặt kế hoạch trả cổ tức 5% cho năm 2017.

Đánh giá về những tồn tại trong năm 2016, ban lãnh đạo Saigonbank cho biết, do những khó khăn khách quan của kinh tế trong nước, Saigonbank đã không thể hoàn thành các chỉ tiêu về huy động, cho vay… do Đại hội đồng Cổ đông giao năm 2016.

Thêm vào đó, ngân hàng cũng chưa hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban lãnh đạo Saigonbank cũng nhận đinh, các hoạt động dịch vụ của ngân hàng này còn chưa phát triển, sản phẩm ít nên tổng nguồn thu dịch vụ trên tổng thu nhập của Saigonbank thấp, đến cuối năm 2017, tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu nhập ngân hàng mới chỉ chiếm tỷ trọng 9,67%.

Về việc quảng bá thương hiệu năm 2016, lãnh đạo Saigonbank đánh giá là chưa đạt được hiệu quả như mong muốn do kinh phí đầu tư còn hạn chế theo chủ trương chung về tiết kiệm, cắt giảm chi phí.

Hiện Saigonbank có 4 cổ đông lớn và đều là tổ chức, bao gồm: Văn phòng Thành ủy TP.HCM (sở hữu 18,18%), Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh Nhà Phú Nhuận (16,64%), Công ty TNHH MTV Du lịch TM Kỳ Hòa (16,35%) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (14,08%).

Tin mới lên