Tài chính

Sam Holdings của 'shark' Vương lãi đột biến nhờ bán chứng khoán

(VNF) - Nhờ bán chứng khoán nên hết quý I, lợi nhuận của Sam Holdings tăng 56,4% so với cùng kỳ 2017, đạt 43,8 tỷ đồng.

Sam Holdings của 'shark' Vương lãi đột biến nhờ bán chứng khoán

Lợi nhuận gộp quý I của SAM đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ 2017

Công ty cổ phần Sam Holdings (HoSE-SAM) do ông Trần Anh Vương ("shark" Vương trong chương trình Shark Tank Việt Nam) làm Tổng giám đốc vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018.

Theo đó, doanh thu thuần của Sam Holdings trong quý I đạt 434,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán chỉ tương đương cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ 2017.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Sam Holdings trong quý I đạt gần 122 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ do nhận được tới 120,8 tỷ đồng tiền cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi bán cổ phiếu, thanh lý đầu tư.

Kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế của Sam Holdings đạt 43,7 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu là do bán chứng khoán kinh doanh.

Tính đến 31/3/2018, tổng đầu tư ngắn hạn của SAM đạt hơn 364 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu kỳ do công ty đã thực hiện bán ra cổ phiếu DXG.

Trong danh mục chứng khoán kinh doanh của SAM hiện còn 283,6 tỷ đồng cổ phiếu DVN của Tổng công ty Dược Việt Nam và 147 tỷ đồng cổ phiếu TTF của gỗ Trường Thành.

Năm 2018, SAM đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng và lãi trước thuế 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 26% so với 2017. 

Tin mới lên