Đô thị

Samsung được miễn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 171ha đất

(VNF) - Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Samsung được miễn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 171ha đất

Samsung được Chính phủ miễn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 171ha đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên và các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Như VietnamFinance đã đề cập, UBND tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3ha cho Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên Việt Nam (SEVT) đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Theo đó, quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho SEVT đối với diện tích 171,3ha được thực hiện trong giai đoạn còn hiệu lực của cả Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định có liên quan.

UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về việc cho phép SEVT được miễn hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3ha đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình.

>> Xem thêm: Cận cảnh dự án Lotte Mall Hanoi 600 triệu USD đang được triển khai rầm rộ

Tin mới lên