Tài chính

Samsung, Masan đã 'gánh' ngân sách tại Thái Nguyên như thế nào?

(VNF) - Tiếp sau câu chuyện của Trường Hải ở Quảng Nam, câu chuyện của Samsung, Masan ở Thái Nguyên cho thấy vai trò rất lớn của các doanh nghiệp hàng đầu đối với vấn đề ngân sách.

Samsung, Masan đã 'gánh' ngân sách tại Thái Nguyên như thế nào?

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ước thực hiện được 860 tỷ đồng.

Năm 2017, ngành thuế Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu NSNN 6.610 tỷ đồng; HĐND-UBND tỉnh giao dự toán 6.760 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm, ước thu ngân sách do ngành thuế Thái Nguyên thực đã đạt được 5.136,9 tỷ đồng, bằng 78% dự toán năm Bộ giao, bằng 128% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ước thu 6 tháng 2017 (loại trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số) thực hiện được 4.287,4 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm Bộ giao, bằng 117% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp rất đáng kể của các doanh nghiệp lớn như Samsung, Masan (mỏ Núi Pháo)...

Cụ thể, về thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN, ước thực hiện 6 tháng được 1.159,9 tỷ đồng (bằng 73% dự toán năm Bộ giao, bằng 84% so với cùng kỳ năm trước). Số thu chỉ tiêu này chủ yếu từ các nhà thầu nước ngoài của dự án Samsung.

Chỉ tiêu này đạt cao do số nộp chủ yếu từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ước thực hiện được 860 tỷ đồng, chiếm 81% tổng số thu của chỉ tiêu này. 

Theo Cục thuế Thái Nguyên, điều này chứng minh sự phụ thuộc rất lớn của của chỉ tiêu thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đối với việc giải ngân vốn đầu tư của dự án Samsung. Còn lại các đơn vị khác có số thuế phát sinh đạt thấp hoặc bằng so với số thu cùng kỳ năm trước.

Đối với mảng thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, ước thực hiện 6 tháng được 1.071,4 tỷ đồng (bằng 86% dự toán năm Bộ giao, bằng 183% so với cùng kỳ năm trước), trong đó đơn vị ước thực hiện cao là Công ty TNHH khai thác chế biến KS Núi Pháo ước thực hiện được 550 tỷ đồng.

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cũng đóng góp đáng kể về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: ước thực hiện 6 tháng của mảng này được 119,7 tỷ đồng, (bằng 150% dự toán năm Bộ giao, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước), trong đó Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo nộp được 73,1 tỷ đồng. 

Về thuế TNCN, ước thực hiện 6 tháng được 643,1 tỷ đồng (bằng 82% dự toán năm Bộ giao, bằng 144% so với cùng kỳ năm trước). Chỉ tiêu này đạt cao là do thu từ các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và các cá nhân vãng lai làm việc tại các nhà thầu của đơn vị vệ tinh phục vụ dự án Samsung đang trong giai đoạn kết thúc đầu tư, các chuyên gia nước ngoài cần hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN trước khi về nước. 

Do vậy, số nộp lũy kế chủ yếu đạt cao từ Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ước thực hiện được 200 tỷ đồng; các cá nhân vãng lai làm việc tại các nhà thầu của đơn vị vệ tinh phục vụ dự án Samsung ước thực hiện được 145 tỷ đồng; Công ty Samsung Electro-Mechanics ước thực hiện được 27 tỷ đồng; Công ty TNHH Bokwang vina ước thực hiện được 8,5 tỷ đồng.

Tin mới lên