Tài chính

Sản lượng điện giảm, Nhiệt điện Hải Phòng vẫn báo lãi sau thuế quý III tăng 88%

(VNF) - Tương tự trong quý II/2020, sản lượng điện thực phát của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) trong quý III tiếp tục giảm hơn 160 triệu kWh. Tuy nhiên, nhờ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ giảm mạnh so với quý III/2019 nên lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Hải Phòng tăng mạnh ở mức 88%.

Sản lượng điện giảm, Nhiệt điện Hải Phòng vẫn báo lãi sau thuế quý III tăng 88%

Sản lượng điện giảm, Nhiệt điện Hải Phòng vẫn báo lãi sau thuế quý III tăng 88%

Doanh thu quý III/2020 của Nhiệt điện Hải Phòng giảm nhẹ 1,7%, đạt 2.286 tỷ đồng chủ yếu do sản lượng điện thực phát giảm 162 triệu kWh so với cùng kỳ. Trước đó, trong quý II/2020, sản lượng điện của Nhiệt điện Hải Phòng cũng giảm hơn 150 triệu kWh làm doanh thu trong kỳ trước cũng giảm nhẹ ở mức hơn 5%.

Mức giảm của giá vốn hàng bán mạnh hơn mức giảm của doanh thu kéo theo lợi nhuận gộp quý III tăng hơn 26%, đạt hơn 266 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận tăng đáng kể ở mức 88%, đạt hơn 174 tỷ đồng nhờ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ giảm mạnh so với quý III/2019.

Kết thúc quý III, Nhiệt điện Hải Phòng báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng lần lượt đạt hơn 8.430 tỷ đồng và 920 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,4% và 51,5 % so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Nhiệt điện Hải Phòng đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu 11.255 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá phát sinh) kỳ vọng 943 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng, Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành gần 75% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Về cơ cấu tài sản, tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng giảm gần 11% (so với đầu năm) xuống còn hơn 11.280 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là giảm tài sản dài hạn.

Tương tự, tổng nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng cũng ghi nhận giảm 26% so với đầu năm, tổng giá trị tính đến ngày 30/9/2020 là hơn 4.755 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn giảm 27% so với đầu năm, chỉ còn ghi nhận giá trị hơn 3.930 tỷ đồng.

Cuối tháng 9 vừa qua, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã trình ĐHCĐ về phương án hiệu chỉnh tổng mức đầu tư tại dự án nhà máy điện Hải Phòng do một số chính sách của nhà nước liên quan đến thuế giá trị gia tăng thay đổi làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư.

Theo đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh mới của dự án là hơn 13.243 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Tin mới lên