Tài chính

Sản lượng giảm, Vinacafe Biên Hòa báo lãi quý I thấp nhất trong 3 năm, đạt 76 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (HoSE: VCF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I, trong đó lợi nhuận sau thuế giảm gần 26% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng giảm, Vinacafe Biên Hòa báo lãi quý I thấp nhất trong 3 năm, đạt 76 tỷ đồng

Sản lượng giảm, Vinacafe Biên Hòa báo lãi quý I thấp nhất trong vòng 3 năm, đạt 76 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý I của Vinacafe Biên Hòa đạt gần 399 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lãi gộp cũng co về 25,14%, trong khi cùng kỳ là 28,76%.

Lãi gộp của Vinacafe Biên Hòa đạt được trong kỳ là hơn 100 tỷ đồng, giảm gần 28% so với quý I/2020.

Hoạt động tài chính của Vinacafe Biên Hòa được cải thiện đáng kể, thu về hơn 14,4 tỷ đồng nhờ giảm mạnh chi phí lãi vay, còn doanh thu tài chính lại tăng gấp đôi nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và các hoạt động đầu tư khác.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều ghi nhận tăng mạnh trong quý I so với cùng kỳ năm 2020. Chốt quý, Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế hơn 76,3 tỷ đồng, sụt giảm gần 26%.

Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty cà phê này kể từ giữa năm 2017 đến nay (theo quý). Theo giải trình, việc lãi gộp giảm 28% so với cùng kỳ do sản lượng của công ty giảm, còn hoạt động tài chính mang về thu nhập thuần hơn 14,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ là nhờ tối ưu hóa dòng tiền của hoạt động đầu tư tài chính.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Vinacafe Biên Hòa giảm nhẹ 5,5% so với thời điểm đầu năm 2021 về 2.014 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm mạnh từ hơn 633 tỷ đồng về gần 440 tỷ đồng.

Năm 2021, Vinacafe Biên Hòa đặt 2 kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần mục tiêu từ 2.900 tỷ đồng – 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông từ 710 tỷ đồng – 730 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong quý I, Vinacafe Biên Hòa đã hoàn thành trên 13% kế hoạch về doanh thu và trên 10% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên