Học thuật

Sản phẩm bình quân là gì? Khái niệm về tổng sản lượng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm bình quân (average product) là gì? Khái niệm về tổng sản lượng.

Sản phẩm bình quân là gì? Khái niệm về tổng sản lượng

Sản phẩm bình quân (average product) là tổng sản lượng thu được từ quá tình kết hợp các nhân tổ sản xuất chia cho lượng của số đầu vào đó.

Sản phẩm bình quân là gì?

Sản phẩm bình quân (average product) là tổng sản lượng thu được từ quá trình kết hợp các nhân tổ sản xuất chia cho lượng của số đầu vào đó. Như vậy, sản phẩm bình quân của lao động bằng tổng sản lượng chia cho tổng số lao động sử dụng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khái niệm về tổng sản lượng

Tổng sản lượng là một khái niệm trong kinh tế học quản trị, có ký hiệu là TP. Tổng sản lượng là mức sản lượng được sản xuất ra từ các mức khác nhau của một yếu tố đầu vào kết hợp với các mức cố định của các yếu tố khác.

Khái niệm tổng sản lượng khái niệm là khởi đầu để tính toán nhiều chỉ tiêu kinh tế, kinh doanh, nhất là phân tích ngắn hạn.

Khi xem xét các nhân tố tác động đến tổng sản lượng, nhà quản lý có thể đi đến quyết định dịch chuyển nhân tố nào để tối ưu hóa quá trình sản xuất.

Tin mới lên