Học thuật

Sản phẩm cuối cùng là gì? GNP là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm cuối cùng (final product) là gì? GNP là gì?

Sản phẩm cuối cùng là gì? GNP là gì?

Sản phẩm cuối cùng (final products) là hàng hóa và dịch vụ được nười sử dụng cuối cùng mua. Nói cách khác, đó là những hàng hóa và dịch vụ đã rời khỏi quá trình sản xuất và không quay lại phục vụ cho quá trình sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian

Sản phẩm cuối cùng là gì?

Sản phẩm cuối cùng (final products) là hàng hóa và dịch vụ được nười sử dụng cuối cùng mua. Nói cách khác, đó là những hàng hóa và dịch vụ đã rời khỏi quá trình sản xuất và không quay lại phục vụ cho quá trình sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian. Ngược với sản phẩm (hay hàng hóa) cuối cùng là sản phẩm trung gian, tức những hàng hóa sau khi rời khỏi quá trình sản xuất lại quay lại phục vụ cho quá trình sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian. Ví dụ bánh mỳ được hộ gia đình mua để ăn được coi là sản phẩm cuối cùng, trong khi bột do người sản xuất bánh mỳ mua được gọi là hàng hóa trung gian. Tổng giá trị của tất cả sản phẩm cuối cùng phải bẳng tổng giá trị gia tăng mỗi giai đoạn sản xuất ra tổng sản phẩm trong nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

GNP là gì?

GNP (Gross National Product) là tổng sản phẩm quốc gia. GNP chính là tổng giá trị của các dịch vụ, sản phẩm cuối cùng mà tất cả công dân của một đất nước làm ra ở cả trong và ngoài nước trong đơn vị một năm tài chính. GNP là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế.

Sản phẩm cuối cùng dùng để tính GNP là sản phẩm được đem đi tiêu thụ trực tiếp chứ không phải là sản phẩm trung gian phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm khác. Ví dụ, với một chiếc xe máy đem bán cho người tiêu dùng thì xe máy đó được xem là sản phẩm cuối cùng; còn những bộ phận trên xe máy như: yên xe, bánh xe, bình điện,… mà nhà sản xuất bán cho nhà máy lắp ráp xe máy được xem là sản phẩm trung gian. Nhưng nếu bánh xe đó được bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì bánh xe được xem là sản phẩm cuối cùng. Vì thế, mà chỉ có sản phẩm cuối cùng mới được tính vào chỉ số GNP.

 

Tin mới lên