Học thuật

Sản phẩm thay thế là gì? Hệ số co giãn chéo của nhu cầu

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm thay thế (substitute product) là gì? Hệ số co giãn chéo của nhu cầu

Sản phẩm thay thế là gì? Hệ số co giãn chéo của nhu cầu

Sản phẩm thay thế hay hàng thay thế (substitute product) là hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng coi là có thể thay thế cho nhau.

Sản phẩm thay thế là gì?

Sản phẩm thay thế hay hàng thay thế (substitute product) là hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng coi là có thể thay thế cho nhau. Chẳng hạn, nếu giá cà phê tăng, người tiêu dùng có thể chuyển sang mua chè và vì vậy cà phê và chè được coi là hàng thay thế cho nhau. Hệ số co giãn chéo của nhu cầu có thể được dùng làm chỉ tiêu phản ánh khả năng thay thế giữa các hàng hóa. Những sản phẩm thay thế gần gũi có hệ số co giãn chéo cao và ngược lại.

Hệ số co giãn chéo của nhu cầu

Hệ số co giãn chéo của nhu cầu (elasticity of demand) là chỉ tiêu biểu thị phản ứng của nhu cầu về một hàng hóa đối với một sự thay đổi nhất định trong giá cả của một hàng hóa khác. Nếu ký hiệu hệ số co giãn chéo là ε, mức thay đổi tính bằng phần trăm của lượng cầu về hàng hóa A là %ΔQA, mức thay đổi tính bằng phần trăm của giá hàng hóa B là %ΔPB chúng ta có thể tính hệ số co giãn chéo của nhu cầu bằng công thức sau:

                                                                         ε = %ΔQA/%ΔPB

Hệ số co giãn chéo của nhu cầu dùng để đánh giá khả năng thay thế và bổ sung của hai hàng hóa (trong trườn hợp của chúng ta là A và B).

Khi hệ số co giãn chéo lớn hơn 0 và có giá trị tuyệt đối cao, hàng hóa A và B là những hàng hóa thay thế gần gũi cho nhau và ngược lại.

Khi hệ số co giãn chéo nhỏ hơn 0 và có giá trị tuyệt đối cao, hàng hóa A và B là những hàng hóa bổ sung gần gũi cho nhau và ngược lại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên