Học thuật

Sản phẩm thông thường là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm thông thường (normal product) là gì?

Sản phẩm thông thường là gì?

Sản phẩm thông thường (normal product) là hàng hóa hay dịch vụ có hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu dương; nghĩa là , khi thu nhập tăng, người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa hay dịch vụ hơn.

Sản phẩm thông thường (normal product) là hàng hóa hay dịch vụ có hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu dương; nghĩa là , khi thu nhập tăng, người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa hay dịch vụ hơn. Vì vậy, khi giá sản phẩm thông thường giảm, thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng và biện pháp cắt giảm gây ra hiệu ứng thu nhập, tức có xu hướng làm tăng lượng cầu về nó. Điều này có xu hướng tăng cường hiệu ứng thay thế của sự giảm giá, làm cho người tiêu dùng mua sản phẩm này nhiều hơn vì nó trở nên tương đối rẻ hơn.

Hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ đều là hàng hóa thông thường là có những tính chất như mô tả ở trên, trừ các sản phẩm cấp thấp – loại sản phẩm có hiệu ứng thu nhập âm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trái ngược với hàng hóa thông thường là hàng hóa thứ cấp, tức cầu giảm khi thu nhập tăng hoặc ngược lại. Trong hình bên dưới, cầu hàng hóa thông thường Y tăng từ Y1 lên Y2 khi chế ước ngân sách dịch chuyển từ BC1 sang BC2 (giá giữ nguyên).

Tin mới lên