Tài chính

Sao Mai (ASM) chuẩn bị phát hành gần 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 30%

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) cho biết ngày 17/1 tới, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Sao Mai (ASM) chuẩn bị phát hành gần 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 30%

Sao Mai (ASM) chuẩn bị phát hành 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 30%

Cụ thể, ASM dự kiến phát hành 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 777 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Nhìn lại năm 2020, ASM ghi nhận 12.525 tỷ đồng doanh thu, 572 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 30% so với năm trước đó.

Tính đến 31/12/2020, ASM còn 1.477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 104 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 8 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu, gần 4 tỷ đồng trong quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, 272 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Bước sang năm 2021, kết thúc 9 tháng, mặc dù doanh thu giảm hơn 2,5% cùng kỳ xuống còn 8.762 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế của ASM vẫn tăng trưởng 22%, lên mức 525 tỷ đồng. Với kết quả này, ASM đã hoàn thành được 75% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 14/12, cổ phiếu ASM đứng ở mức 21.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa đạt trên 5.520 tỷ đồng.

Tin mới lên