Tài chính

Sắp diễn ra hội thảo 'Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập'

(VNF) - Hội thảo diễn ra ngày 10/5/2019, nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc, cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách, quản lý thuế; giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt là gói vay tín chấp của các ngân hàng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn.

Sắp diễn ra hội thảo 'Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập'

Hội thảo diễn ra sáng thứ sáu, ngày 10/5/2019 tại khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội.

Ngay từ đầu năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NĐ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Một trong những mục tiêu tổng thể là tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan đều không ngừng nỗ lực, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Hai trong các vấn đề trọng tâm là cải cách thủ tục về thuế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn,...

Về thuế, dù Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nhưng vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, doanh nghiệp chưa nắm bắt, cập nhật kịp thời chính sách, quản lý thuế.

Về vốn, dù có nhiều nguồn vốn cho doanh nghiệp cả trong nước lẫn ngoài nước, các ngân hàng triển khai các gói hỗ trợ khác nhau song vẫn không ít doanh nghiệp không tiếp cận được dẫn đến thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh...

Để cung cấp đầy đủ thông tin, kết nối - giải đáp trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, vốn, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập”.

Hội thảo do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, VCCI tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc, cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách, quản lý thuế; giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt là gói vay tín chấp của các ngân hàng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn.

Hội thảo diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 10/5/2019 tại khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Các diễn giả tham dự Hội thảo gồm: ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch thường trực VCCI; bà Nguyễn Thị Cúc - Nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA); ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Trần Hoài Phương - Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng  HDBank...

 

Tin mới lên