Ngân hàng

Sắp miễn nhiệm 2 sếp ngoại của TPBank

(VNF) – TPBank sẽ chính thức miễn nhiệm 2 sếp ngoại tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Sắp miễn nhiệm 2 sếp ngoại của TPBank

TPBank sắp miền nhiễm 1 Thành viên HĐQT quốc tịch Hàn Quốc và 1 Thành viên Ban kiểm soát quốc tịch Nhật Bản

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), ông Ha Hong Sik, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), và ông Kento Tokimori, Thành viên Ban kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã có đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT TPBank.

Dự kiến, việc chính thức miễn nhiệm 2 sếp ngoại trên sẽ được Đại hội đồng cổ đông TPBank thông qua tại kỳ họp tới. Điều này đồng nghĩa với việc, tổng số thành viên HĐQT của TPBank chỉ còn 7 người và BKS là 2 người. Do đó, để đảm bảo duy trì năng lực quản trị, HĐQT và BKS TPBank cần phải bầu bổ sung thêm 1 thành viên để duy trì cơ cấu 8 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS như đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp nhiệm kỳ năm 2013.

Được biết, TPBank đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/2 đến 10/3. TPBank cho biết, nhà băng này chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhằm bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên BKS không chuyên trách cho nhiệm kỳ 2013 -2018 trước 17h00 ngày 10/3/2017.

Ông Ha Hong Sik (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT TPBank từ tháng 4/2015 và là đại diện vốn của SBI Ven Holding Pte. Ltd tại TPBank.

Ông Kento Tokimori (quốc tịch Nhật Bản) được bổ nhiệm vị trí Thành viên không chuyên trách BKS TPBank từ tháng 4/2016. Hiện ông giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý hoạt đông kinh doanh nước ngoài tại SBI Holdings (Nhật Bản).

Tin mới lên