Tài chính

Sáp nhập Đường Biên Hòa, Mía đường TTC Tây Ninh niêm yết thêm 303 triệu cổ phiếu

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản chấp thuận về việc Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) thay đổi cổ phiếu niêm yết sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Sáp nhập Đường Biên Hòa, Mía đường TTC Tây Ninh niêm yết thêm 303 triệu cổ phiếu

Cụ thể, tổng lượng chứng khoán phát hành thêm là 303.830.405 cổ phiếu, mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị tương đương đối với đợt phát hành này là hơn 3 nghìn tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu phát hành là để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Sau khi thay đổi niêm yết, tổng lượng chứng khoán của SBT là 557.108.673 cổ phiếu. Tổng trị giá tương đương hơn 5,5 nghìn tỷ đồng. Thay đổi niêm yết sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 17/10.

Kế hoạch sáp nhập Đường Biên Hòa được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường của SBT cuối tháng 5 vừa qua với phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) đang lưu hành với cổ phiếu phát hành thêm của TBS. Đây là hai đơn vị trực thuộc Tập đoàn Thành Thành Công - TTC của gia đình đại gia Đặng Văn Thành.

Cổ đông của BHS sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của SBT trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1.02 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1.02 cổ phiếu SBT). Sau khi hoán đổi, SBT trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. 

Tin mới lên