Bất động sản

Sáp nhập với huyện Hoành Bồ, TP. Hạ Long sẽ trở thành đô thị lớn nhất cả nước

(VNF) - Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức thảo luận về đề án sắp xếp, sáp nhập TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Sáp nhập với huyện Hoành Bồ, TP. Hạ Long sẽ trở thành đô thị lớn nhất cả nước

Phấn đấu sáp nhập huyện Hoành Bồ và TP. Hạ Long trong năm 2019

Theo đề án sắp xếp, sáp nhập TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh sẽ nhập toàn bộ 843,54km2 diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58km2 diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của TP. Hạ Long.

Tên gọi của đơn vị hành chính mới là TP. Hạ Long sẽ có diện tích 1.119,36km2, quy mô dân số 300.267 người.

Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc TP. Hạ Long, thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ. Đối với thị trấn Trới, đề án đề nghị nâng cấp lên phường để đảm bảo theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Hệ thống chính trị, thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 2 địa phương hiện tại, giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã.

Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính TP. Hạ Long mới sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Đây sẽ là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc.

Trong tương lai gần, TP. Hạ Long sẽ trở thành hạt nhân của thành phố trực thuộc trung ương, mở ra không gian phát triển rộng lớn trong thể thống nhất của một đơn vị hành chính; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng.

Việc sắp xếp, sáp nhập TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ sẽ được triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh với mục tiêu xây dựng Hạ Long trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh cần có hạt nhân khởi động đủ tầm sức mạnh.

“Việc sáp nhập sẽ tạo cho đơn vị hành chính mới là TP. Hạ Long có không gian đủ lớn để phát triển không chỉ 20 - 30 năm mà còn trong tương lai xa, trở thành thành phố với các ưu thế tiềm năng phát triển, đáp ứng yêu cầu về đất đai, dân số và cơ sở hạ tầng...”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.

Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu sau cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện đề án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tin mới lên