Tiêu điểm

Sắp thanh tra vụ Tổng giám đốc ACV bổ nhiệm hơn 100 cán bộ trước khi về hưu

(VNF) - Trong tuần này Thanh tra Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành thanh tra các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) trước khi nghỉ hưu.

Sắp thanh tra vụ Tổng giám đốc ACV bổ nhiệm hơn 100 cán bộ trước khi về hưu

Sắp thanh tra vụ Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi về hưu

Thông tin này vừa được Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải Lê Thanh Hà trả lời với báo giới.

Ông Hà cũng cho biết, theo quy định của pháp luật, sau khi có đủ nội dung thanh tra thì Thanh tra Bộ sẽ công bố công khai các kết luận.

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 19/6, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), đã ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt chức danh trưởng, phó phòng, có hiệu lực từ 1/7/2018. Điều này khiến dư luận hoài nghi khi tới ngày 19/7/2018, ông Lê Mạnh Hùng sẽ nghỉ hưu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT ACV, khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Cụ thể, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các chi nhánh của Tổng công ty được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016.

Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại Quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Tuy nhiên, giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT của ACV nghỉ hưu theo chế độ. Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 213/BGTVT-TCCB ngày 26/4/2017, việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ đã được dừng lại và dự kiến được tiếp tục thực hiện sau khi có Chủ tịch mới được Đại hội cổ đông thông qua.

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vào tháng 6/2017, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT thống nhất triển khai việc kiện toàn nhân sự quản lý các cấp sau khi kiện toàn tổ chức. Cụ thể là kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty; kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh cảng hàng không; định biên số lượng cấp phó của các đơn vị.

Tiếp đó, công tác rà soát, kiện toàn tổ chức theo các nội dung nêu trên được thực hiện từ 6/2017 đến tháng 3/2018. Sau nhiều lần xem xét, thảo luận, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT đã thông qua mô hình tổ chức mới của các cảng hàng không vào tháng 3/2018 và của khối các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan vào tháng 6/2018; Quy định về số lượng cấp phó các tổ chức thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2018.

Theo các quyết định này, có tới 301 đầu mối cần bổ nhiệm cán bộ quản lý trên tổng số hơn 9.500 người lao động của toàn Tổng công ty.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mô hình mới, trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu tổ chức mới, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức – Nhân sự ACV đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề xuất điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ Tổng công ty xem xét quyết định.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành các Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký Quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty.

“Trong tháng 4 và 6/2018, chúng tôi đã thực hiện bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi 15 trường hợp; Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch (đã được đề nghị từ năm 2016) 53 trường hợp và bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch”, ông Thanh cho biết.

>>> Xem thêm: Vụ bổ nhiệm 76 lãnh đạo trước khi về hưu: Bộ GTVT, Tổng giám đốc ACV nói gì?

Tin mới lên