Tiêu điểm

Sau 1 năm sắp xếp bộ máy: Giảm 3 cơ quan Trung ương, 9 Tổng cục và 60.656 biên chế

(VNF) - Sáng 17/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Sau 1 năm sắp xếp bộ máy: Giảm 3 cơ quan Trung ương, 9 Tổng cục và 60.656 biên chế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25/10/2017 đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Thông tin về kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết số 18 Trung ương 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, sau quá trình triển khai quyết liệt, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Đến nay cơ bản hoàn thành sắp xếp, bố trí công việc mới phù hợp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối với 168 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và công chức, người lao động sau khi kết thúc hoạt động 3 Ban chỉ đạo.

Đồng thời với đó là chuyển Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (với 4 đầu mối cấp vụ) về Ban Nội chính Trung ương và tổ chức lại thành 1 đầu mối cấp vụ. Từ đó, giảm 3 đầu mối trực thuộc Trung ương với 19 đầu mối cấp vụ, 14 đầu mối cấp phòng;

Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng sáp nhập thành một tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng một số đặc thù riêng đối với công tác đảng ngoài nước và công tác đảng trong ngành ngoại giao.

Trong khối Bộ, ngành, Bộ Công an đã tiên phong hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời, thực hiện bố trí công an chính quy về một số xã trọng điểm.

Thông tin về kết quả cụ thể của Bộ này, ông Tùng cho biết, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội (chưa kể các bệnh viện, học viện, trường công an nhân dân).

Đặc biệt, về cán bộ đã giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương. Các địa phương giảm 14 giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở những nơi đang thực hiện thí điểm.

Sau một năm triển khai Nghị quyết của Trung ương, ông Tùng cho biết tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 3 cơ quan Trung ương. Bước đầu sắp xếp lại để giảm 9 tổng cục và tương đương thuộc bộ (6 tổng cục và 2 bộ Tư lệnh của Bộ Công an và 1 tổng cục của Bộ TN&MT). Đồng thời cơ cấu lại để giảm cục, vụ và tương đương ở các cơ quan Trung ương; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương giảm nhiều nhất.

Về số lượng lãnh đạo quản lý đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.

Nhờ sắp xếp lại tổ chức, năm qua đã giảm được 60.656 biên chế (bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố).

Cũng theo tính toán, việc sắp xếp lại bộ máy này đã góp phần tích cực vào việc giảm tỷ trọng chi thường xuyên năm 2018 của cả nước còn 63,3%, giảm 1,6% so với năm 2017 (mặc dù vẫn bảo đảm tăng lương cơ sở 7%/năm).

Con số này thấp hơn kế hoạch 2016-2020 (dưới 64%), góp phần giảm mạnh nợ công từ mức 63,7% năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% GDP năm 2018.

Xem thêm >>VIB báo lãi tăng gần gấp đôi lên 2.741 tỷ, dư nợ tín dụng tăng 17,5%

Tin mới lên