Ngân hàng

Sau hơn 10 năm, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi sẽ tăng thêm 25 triệu đồng

(VNF) – Sau hơn 10 năm, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi sẽ tăng từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng, theo đề xuất mới đây của NHNN.

Sau hơn 10 năm, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi sẽ tăng thêm 25 triệu đồng

Hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi sẽ tăng thêm 25 triệu đồng so với thời điểm cách đây hơn 10 năm, lên mức 75 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã công bố dự thảo Quyết định về Hạn mức trả tiền bảo hiểm, theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một các nhận tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 109/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP, mức tiền tối đa mà một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả là 50 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi).

Cũng theo quy định hiện hành, số tiền này chỉ được chi trả trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức này chấm dứt các giao dịch để tiến hành thanh lý tài sản, hoặc kể từ ngày Toà án thông báo quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Đối với người gửi tiền có tổng số tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bằng hoặc nhỏ hơn hạn mức (quy định hiện hành là 50 triệu đồng), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chi trả toàn bộ số tiền gửi.

Tin mới lên