Đô thị

Sau kiểm toán, lãi ròng của Địa ốc Hoàng Quân ‘bốc hơi’ 82%

(VNF) – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) tự lập ghi nhận mức lãi ròng 111,7 tỷ đồng, tuy nhiên sau kiểm toán, con số này chỉ còn 19,6 tỷ đồng, giảm tới 82%.

Sau kiểm toán, lãi ròng của Địa ốc Hoàng Quân ‘bốc hơi’ 82%

Lợi nhuận của Địa ốc Hoàng Quân sụt giảm mạnh sau kiểm toán

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất do Địa ốc Hoàng Quân tự lập ghi nhận doanh thu thuần năm 2016 đạt 1.245 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính kiểm toán đã điều chỉnh xuống chỉ còn 1.019 tỷ đồng, giảm 226 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng kéo theo lãi gộp còn hơn 319 tỷ đồng, giảm 67 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Hoạt động tài chính cũng có sự điều chỉnh khi doanh thu tài chính chỉ hơn 2 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập của Địa ốc Hoàng Quân ở mức 15 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 137 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Một loạt thay đổi đó đã khiến lãi ròng Địa ốc Hoàng Quân sau kiểm toán chỉ còn 19,6 tỷ đồng, giảm 92 tỷ đồng, tương đương 82% so với trước kiểm toán.

Sau kiểm toán, lãi ròng của Địa ốc Hoàng Quân ‘bốc hơi’ 82% ảnh 1

Doanh thu thuần và lãi ròng của Địa ốc Hoàng Quân sụt giảm mạnh sau kiểm toán

Theo giải trình của Địa ốc Hoàng Quân, việc chênh lệch kết quả kinh doanh như trên chủ yếu là do sự thay đổi của công ty.

Cụ thể, giai đoạn cuối năm 2016, các căn hộ của dự án mà công ty đầu tư đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng nên công ty ghi nhận doanh thu dựa trên thông báo bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, vì số lượng căn hộ cần bàn giao quá nhiều nên một số khách hàng không kịp nhận căn hộ vào cuối năm 2016 mà chuyển sang nhận căn hộ vào tháng 1/2017.

Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu lợi nhuận thì kiểm toán đã điều chỉnh doanh thu và giá vốn sang quý 1/2017, dẫn đến sự chênh lệch trong kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2016.

Đối với ý muốn nhấn mạnh của kiểm toán viên: "trong 5 tháng cuối năm 2016, Hoàng Quân thực hiện phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TP. HCM trong thời gian giải quyết nợ thuế còn tồn đọng", công ty cho biết đầu năm 2016, Địa ốc Hoàng Quân còn nợ thuế phải nộp lên đến hơn 80 tỷ đồng.

Dù công ty đã gửi các Cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị cấn trừ quyền lợi Công ty được hoàn từ ngân sách Nhà nước (tiền sử dụng đất đã nộp cho dự án HQC Plaza -22,89 tỷ đồng; tiền đất tái định cư đối với dự án khu tái định cư Bến Lức khu 17 – đô thị mới nam thành phố - công ty đã giao 1,37 ha đất cho UBND thành phố bố trí tái định cư…), tuy nhiên tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính, công ty vẫn chưa nhận được từ cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan giải quyết hoàn trả lại tiền, cấn trừ tiền nợ thuế để công ty tất toán nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Tin mới lên