Tài chính

Sau kiểm toán, lỗ ròng của ‘vua cá tra’ Hùng Vương tăng gấp 5,5 lần

(VNF) – Sau kiểm toán, "vua cá tra" Hùng Vương lỗ ròng 172,7 tỷ đồng, gấp 5,5 lần con số 31,1 tỷ đồng trước kiểm toán.

Sau kiểm toán, lỗ ròng của ‘vua cá tra’ Hùng Vương tăng gấp 5,5 lần

Nhà đầu tư tiếp tục "ngã ngửa" với lợi nhuận sau kiểm toán của Hùng Vương

Công ty Cổ phần Hùng Vương, thường được biết đến với cái tên "vua cá tra", vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/3/2017, theo đó, lỗ ròng của công ty này sau kiểm toán đã tăng gấp 5,5 lần.

Cụ thể, trước kiểm toán, lỗ sau thuế của công ty mẹ (lỗ ròng) của Hùng Vương cho kỳ kế toán từ 1/10/2016 – 31/3/2017 là 31,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán, lỗ ròng của công ty này tăng vọt lên mức 172,7 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên lợi nhuận của "vua cá tra" giảm mạnh sau kiểm toán. Hồi đầu năm, sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2015 – 2016, nhà đầu tư mới "ngã ngửa" khi Hùng Vương lỗ ròng tới 49 tỷ đồng sau kiểm toán, mặc dù trước kiểm toán, công ty này lãi ròng tới 309 tỷ đồng.

Quay trở lại với báo cáo giữa niên độ kỳ này, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Hùng Vương lỗ nặng là do giá vốn sau kiểm toán tăng mạnh, kéo lợi nhuận gộp từ mức 572 tỷ đồng trước kiểm toán về mức 470 tỷ đồng.

Trong một diễn biến gần đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu  HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/06/2017 do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Trước đó, HoSE đã nhiều lần nhắc nhở công ty này về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ cho năm tài chính từ 01/10/2016 đến 30/09/2017.

Tin mới lên