Tài chính

Sau Sabeco, đến lượt Habeco bị truy thu cổ tức?

(VNF) – Khoản phải trả cho các cổ đông của Habeco bất ngờ tăng vọt thêm 1.701 tỷ đồng sau kiểm toán. Habeco cho biết điều chỉnh này là thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Sau Sabeco, đến lượt Habeco bị truy thu cổ tức?

Habeco bị truy thu cổ tức 1.701 tỷ?

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo kiểm toán lần này của Habeco là việc vốn chủ sở hữu của tổng công ty này bị "bốc hơi" tới 2.187 tỷ đồng so với trước kiểm toán, từ 6.707 tỷ đồng giảm xuống còn 4.520 tỷ đồng, tương đương mất 1/3 giá trị.

Theo thông tin từ Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) – đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Habeco, việc điều chỉnh này là đối với số liệu của năm 2016 chứ không phải số liệu của năm 2017.

"Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhưng chúng tôi lưu ý người đọc đến rằng: Tổng công ty đã ban hành các Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 9/3/2018, số 08/NQ-HĐQT-HABECO ngày 27/3/2018 về việc thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018.

Tổng công ty đã điều chỉnh số liệu đầu vào trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền hơn 1.701 tỷ đồng – đồng thời giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2016 của Tổng công ty và các công ty con số tiền hơn 1.611 tỷ đồng và giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 90 tỷ đồng. Tuy nhiên số liệu phân phối này chưa được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty chính thức thông qua", AASCN cho hay.

"Khoản phải trả cho các cổ đông" ở đây gần như chắc chắn là cổ tức. Nếu đúng như vậy thì Habeco đã bị Kiểm toán Nhà nước truy thu cổ tức với số tiền lên đến 1.701 tỷ đồng. Và giống như trường hợp của Sabeco, việc chi trả cổ tức này là chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, theo thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan này yêu cầu Sabeco nộp lại 2.495 tỷ đồng tiền cổ tức cho Bộ Công thương (trích từ lợi nhuận còn lại năm 2016) – tương ứng theo tỷ lệ góp vốn 89,59% của Bộ này trước khi bán 53,59% cổ phần cho Công ty Vietnam Beverage ngày 29/12/2017.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sabeco cho rằng khoản 2.495 tỷ đồng phải trả cổ tức cho Bộ Công Thương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là "chưa đủ cơ sở để ghi nhận", do đại hội đồng cổ đông – cơ quan quyết định cao nhất của Sabeco – chưa phê duyệt quyết định chia cổ tức.

Đồng quan điểm với lãnh đạo Sabeco, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng việc yêu cầu Sabeco phải nộp 2.945 tỷ đồng cổ tức cho Nhà nước là trái với Luật Doanh nghiệp 2014, bởi theo Điểm 2b, Điều 135 Luật này thì chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có thẩm quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của công ty cổ phần.

Tin mới lên