Tài chính

Savico dự kiến phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

(VNF) - Ngày 2/7/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico, HoSE: SVC) ra nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Savico dự kiến phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Savico dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo đó, số lượng cổ phiếu mà Savico dự kiến phát hành là hơn 8,3 triệu cổ phiếu phổ thông. Tỷ lệ phát hành là 1:3, tức là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong năm 2020), Savico sẽ tiến hành việc phát hành cổ phiếu. Trong đó, công ty này sẽ thực hiện phát hành bằng thặng dư vốn cổ phần.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Savico được tổ chức cuối tháng 5/2020, ban lãnh đạo công ty này đã báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019. Cụ thể,  doanh thu bán hàng và dịch vụ của Savico đạt hơn 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 200 tỷ đồng.

Savico đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đi lùi khi doanh thu mục tiêu của công ty này ước tính đạt hơn 14.000 tỷ đồng, giảm 19,2% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế mục tiêu ước tính đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm hơn 1/2 so với năm 2019.

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào năm 1982 với tên gọi ban đầu là Công ty Dịch vụ Quận 1. Năm 2006, cổ phiếu SVC của công ty này được niêm yết trên sàn HNX. Sau đó vào năm 2009, SVC đã chuyển sang giao dịch tại HoSE.

Cổ phiếu SVC hiện đang giao dịch ở quanh mức giá 66.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của SVC lên đến hơn 1.700 tỷ đồng.

 

Tin mới lên