Tài chính

SBT sắp phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

(VNF) - Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 700 tỷ đồng.

SBT sắp phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

SBT sắp phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 3 năm.

Lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng). Các kỳ tính lãi còn lại sẽ áp dụng lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,875% cộng với lãi suất tham chiếu bình quân kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank.

Ngày phát hành dự kiến trong quý I/2021. Số lượng đặt mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 20 tỷ đồng và nhà đầu tư tổ chức là 250 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường với Công ty Thành Thành Công Gia Lai (288 tỷ đồng), Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (205 tỷ đồng) và Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (205 tỷ đồng).

Tính tại ngày 30/9/2020, SBT có tổng nguồn vốn hơn 18.400 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tài chính gần 8.620 tỷ đồng, vay trái phiếu là gần 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có gần 153 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Tin mới lên