Ngân hàng

SCB: Lợi nhuận sau kiểm toán đạt trên 195 tỷ, tổng tài sản trên 566.000 tỷ

(VNF) - Theo báo cáo tài chính kiểm toán, tổng tài sản cuối năm 2019 của SCB đạt hơn 566.834 tỷ đồng, tăng hơn 11% sau một năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 195 tỷ đồng.

SCB: Lợi nhuận sau kiểm toán đạt trên 195 tỷ, tổng tài sản trên 566.000 tỷ

SCB: Lợi nhuận sau kiểm toán đạt trên 195 tỷ, tổng tài sản trên 566.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019. Về cơ bản, các số liệu công bố không có sự khác biệt so với báo cáo tài chính trước kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, tổng tài sản cuối năm 2019 của SCB đạt hơn 566.834 tỷ đồng, tăng hơn 11% sau một năm.

Báo cáo tài chính kiểm toán cũng cho thấy, các chỉ tiêu cơ bản của SCB tăng trưởng khá tốt và không thay đổi đáng kể so với báo cáo trước kiểm toán. Theo đó, so với năm 2018, năm 2019 dư nợ cho vay của SCB đạt 333.879 tỷ đồng, tăng 10,06%. So với 2018, tiền gửi khách hàng đạt 438.833 tỷ đồng, tăng 13,9%; phát hành giấy tờ có giá đạt 49.874 tỷ đồng, tăng 49%. Tính đến cuối năm 2019, tổng số dư huy động thị trường một của SCB lên đến 488.707 tỷ đồng.

Nhiều mảng kinh doanh của SCB ghi nhận tăng trưởng cao trong năm qua như thu nhập lãi thuần đạt 3.942 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.227 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 440 tỷ đồng...

Năm 2019, SCB đạt lợi nhuận trước thuế trên 195 tỷ đồng, sau khi trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2.373 tỷ đồng. Lý do của sự thay đổi nhẹ này là do tăng 1,77 tỷ đồng từ thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần phần lợi nhuận từ công ty con (AMC) chuyển về SCB và giảm 4,5 tỷ đồng do trích khấu hao bổ sung làm tăng chi phí hoạt động 4,5 tỷ đồng.

Đầu tháng 3/2020, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt đề án cơ cấu lại SCB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2020, SCB sẽ tập trung nguồn lực để cơ cấu lại hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực tài chính. Đồng thời, ngân hàng sẽ đầu tư nền tảng về công nghệ, nhân sự và phát triển hệ thống khách hàng từ đó tích tụ nguồn lực phát triển ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số trong tương lai.

Đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động hỗ trợ thêm một số cơ chế mới và giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính giúp SCB vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu trước đó.

Tin mới lên