Ngân hàng

SCB thông qua chủ trương tăng vốn, nhận tài sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ

(VNF) - Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công vào sáng 7/12/2020.

SCB thông qua chủ trương tăng vốn, nhận tài sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ

Đại hội cổ đông bất thường của SCB được tổ chức thành công vào sáng 7/12/2020

Tại đại hội, các cổ đông của SCB với đa số phiếu tán thành đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lên của ngân hàng này thêm 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030. Riêng trong năm 2020-2021, SCB sẽ tăng thêm 5.000 tỷ đồng, đưa mức vốn điều lệ từ 15.231 tỷ đồng lên 20.231 tỷ đồng.

Theo phương án tăng vốn trong thời gian tới, SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện là 32,92%. Số vốn tăng thêm sẽ được ưu tiên bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2020-2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Hoàng Minh Hoàn - Phó tổng giám đốc thường trực - trình đại hội thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của SCB.

Cùng với đó, đại hội cũng thông qua lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB, với mục tiêu chậm nhất là năm 2025 sẽ chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Đại hội nhất trí giao HĐQT SCB đề xuất phương an cụ thể trong từng thời kỳ để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của ngân hàng này.

Một nội dung khác được ĐHCĐ bất thường của SCB phê duyệt là giao dịch nhận tài sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ của bên vay/bên thế chấp có giá trị lớn hơn 20% vốn điều lệ của SCB.

Quy mô tài sản của SCB tính đến ngày 30/9/2020 đạt 611.694 tỷ đồng. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 553.832 tỷ đồng, tăng 13,3% so với thời điểm đầu năm.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, thu nhập lãi thuần và lợi nhuận trước thuế của SCB lần lượt đạt 2.835 tỷ đồng và 113 tỷ đồng, tương ứng tăng 86% và giảm 55% so với cùng ký năm 2019. Trong 9 tháng, SCB đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.963 tỷ đồng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên hơn 13.000 tỷ đồng.

Tin mới lên