Tài chính

SCI E&C bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng

(VNF) - Cục thuế TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty Cổ phần SCI E&C với số tiền phạt và truy thu thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.

SCI E&C bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng

SCI E&C bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng

Cụ thể, SCI E&C đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi trên, SCI E&C bị phạt tiền tổng cộng là hơn 205 triệu đồng.

Ngoài ra, SCI E&C phải bổ sung hơn 1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào ngân sách nhà sách. Trong đó tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu năm 2018 là 227,3 triệu đồng, năm 2019 là 791,9 triệu đồng.

Tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 5/11/2020 mà SCI E&C phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 92 triệu đồng. SCI E&C có nghĩa vụ tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 6/11/2020 đến ngày nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Thời gian để SCI E&C thực hiện nộp tiền phạt, bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu và nộp tiền chậm nộp thuế là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Một nội dung khác mà Cục thuế TP. Hà Nội đề cập trong quyết định xử phạt là giảm thuế giá trị gia tăng còn được khâu trừ chuyển kỳ sau của SCI E&C là 16,5 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2020, doanh thu của SCI E&C giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 216 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế quý trong kỳ tăng xấp xỉ gấp 24 lần mức thực hiện quý III/2019 lên 29,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của ban lãnh đạo SCI E&C, một số công trình/hạng mục có tỷ lệ lợi nhuận cao của công ty này đã bắt đầu được nghiệm thu, dẫn đến lợi nhuận thu về ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SCI E&C lần lượt đạt 651,8 tỷ đồng và 96 tỷ đồng, tương ứng giảm 43% và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2019.

Cổ phiếu SCI hiện đang được giao dịch ở mức giá 66.500 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 23/11/2020). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 800 tỷ đồng.

Tin mới lên