Tài chính

SCIC báo lãi nửa đầu năm tăng 57% lên hơn 3.300 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi, lợi nhuận được chia

(VNF) - Đem về doanh thu lớn nhất cho SCIC trong nửa đầu năm nay là cổ tức và lợi nhuận được chia với 1.854 tỷ đồng, tăng 61%. Kế đến là lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu với 986 tỷ đồng, tăng 35%. Đáng chú ý, doanh thu từ bán các khoản đầu tư chỉ vỏn vẹn 203 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

SCIC báo lãi nửa đầu năm tăng 57% lên hơn 3.300 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi, lợi nhuận được chia

SCIC báo lãi nửa đầu năm tăng 57% lên hơn 3.300 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi, lợi nhuận được chia

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 vừa được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố, nửa đầu năm nay, SCIC đạt doanh thu 3.050 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đem về doanh thu lớn nhất cho SCIC là cổ tức và lợi nhuận được chia với 1.854 tỷ đồng, tăng 61%. Kế đến là lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu với 986 tỷ đồng, tăng 35%.

Đáng chú ý, doanh thu từ bán các khoản đầu tư chỉ vỏn vẹn 203 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Vì hầu hết doanh thu phát sinh không giá vốn (cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi, lãi đầu tư) nên lợi nhuận gộp của SCIC nửa đầu năm nay gần bằng doanh thu, đạt 3.011 tỷ đồng.

Thêm vào đó, "siêu doanh nghiệp" này cũng ghi nhận tới 461 tỷ đồng phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết, gấp 10 lần con số nửa đầu năm ngoái.

Trong khi đó, SCIC không phát sinh chi phí bán hàng, chi phí tài chính chỉ 376 triệu đồng. Đáng kể nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp với trên 130 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của SCIC đạt 3.341 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của SCIC đạt 56.908 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở tiền gửi ngân hàng với trên 26.000 tỷ đồng và các khoản đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, trái phiếu) với trên 23.000 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2019 của SCIC ở mức 54.646 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 2.261 tỷ đồng, giảm 22%.

Tin mới lên