Tài chính

'SCIC của TP. HCM' rao bán quyền mua cổ phiếu của CTCK HSC, dự tính thu về 230 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) - thường được mệnh danh là "SCIC của TP. HCM" - đang rao bán quyền mua 25 triệu cổ phiếu HCM của công ty chứng khoán HSC. Nếu bán thành công, HFIC sẽ thu về ít nhất 232,5 tỷ đồng.

'SCIC của TP. HCM' rao bán quyền mua cổ phiếu của CTCK HSC, dự tính thu về 230 tỷ đồng

HFIC rao bán quyền mua cổ phiếu của CTCK HSC, dự tính thu về 230 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) - thường được mệnh danh là "SCIC của TP. HCM" - sắp tổ chức đấu giá bán quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) do HFIC nắm giữ.

Cụ thể, HFIC rao bán 37,5 triệu quyền mua cổ phiếu của công ty chứng khoán HSC, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 3:2, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu hiệu hữu được quyền mua 2 cổ phiếu mới; giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phiếu).

Lượng cổ phiếu trên khá lớn, tương đương 19,3% lượng cổ phiếu đang niêm yết và 8,3% lượng cổ phiếu đang lưu hành của HSC. Tỷ lệ này sẽ nhỏ hơn nếu các quyền mua được thực hiện thành công.

Giá khởi điểm là giá một quyền mua được quy đổi từ giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu công ty chứng khoán HSC trước ngày HFIC công bố thông tin thực hiện chuyển nhượng quyền mua, và không thấp hơn 6.200 đồng/quyền mua.

Như vậy, nếu bán thành công, HFIC sẽ thu về ít nhất 232,5 tỷ đồng.

Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến vào 9h00 ngày 16/4/2019.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2018, HSC ghi nhận khoản doanh thu 402 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của HSC đạt 130,8 tỷ đồng trong quý IV/2018, giảm 44,2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng giảm 10,8% xuống 117,3 tỷ đồng. Mảng môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động của HSC kỳ này nhưng chỉ đạt 139 tỷ đồng, giảm 49,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của HSC đạt 259,7 tỷ đồng, giảm 33,5%. Chi phí quản lý kỳ này tăng 18,7% lên 53,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý, HSC báo lãi sau thuế 72 tỷ đồng, giảm mạnh 61,3% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tuy nhiên, tính chung cả năm, doanh thu hoạt động của HSC vẫn tăng 52,8%, đạt 2.349,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 22% lên 675,5 tỷ đồng, hoàn thành 82,5% kế hoạch năm.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HSC đạt 5.256,3 tỷ đồng, giảm 21,3% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính giảm từ 6.402,6 tỷ xuống còn 4.950 tỷ đồng, các khoản cho vay với 3.262 tỷ đồng, giảm 27,6% so với đầu năm.

Trong khoản mục FVPTL của HSC, khoản đầu tư vào MWG chiếm tỷ trọng lớn nhất với 105,5 tỷ đồng. Theo sau là các khoản đầu tư vào VPB, VIC hay VNM, đạt lần lượt 69,4 tỷ đồng, 59,6 tỷ đồng và 56,7 tỷ đồng.

Từ khoá: HSC, HCM, HFIC, SCIC của TP. HCM,
Tin mới lên