M&A

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Trapharco và 4 ông lớn giao thông

Trapharco, Cienco8, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Traenco, Tracimexco là những đơn vị chuyển giao từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sắp được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thoái toàn bộ vốn nhà nước.

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Trapharco và 4 ông lớn giao thông

Cienco 8 - một trong những đơn vị được SCIC thoái vốn nhà nước trong năm 2020 hiện do Công ty Cổ phần Phúc Lộc nắm quyền chi phối.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa thông báo tới Bộ GTVT về việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do SCIC làm đại diện chủ sở hữu năm 2020. SCIC cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cục, vụ liên quan phối hợp, hỗ trợ để công tác bán vốn nhà nước được thực hiện đúng kế hoạch và hiệu quả.

Theo đó, các doanh nghiệp chuyển giao từ Bộ GTVT sẽ được SCIC thoái toàn bộ vốn nhà nước trong đợt này là: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT (vốn điều lệ 231,1 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ là 97%); Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 – Cienco8 (vốn điều lệ 108,68 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ là 18%); Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (vốn điều lệ 419 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ là 25%); Công ty Cổ phần Trapharco (vốn điều lệ 414 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ là 36%); Công ty Cổ phần Traenco (vốn điều lệ 16,6 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ là 19%).

Trong số 5 doanh nghiệp này, có 2 đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản là Cienco8, Thăng Long; 2 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ - XNK lao động là Traenco và Tracimexco; 1 đơn vị dược phẩm là Trapharco.

Mặc dù các đơn vị xây dựng cơ bản đang trong giai đoạn sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng đây vẫn là ẩn số khó dự đoán khi tiến hành đấu giá thoái vốn cổ phần các đơn vị này.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2020, SCIC đã bán đấu giá thành công 17,56 triệu cổ phiếu, tương đương với 40% vốn điều lệ tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – Công ty Cổ phần (Cienco5) cho 1 đơn vị tổ chức với giá trúng đấu giá là 19.500 đồng, thu về 342 tỷ đồng.

Tin mới lên