M&A

SCIC muốn thoái hết vốn tại Vật liệu xây dựng Bến Tre

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa đăng ký bán ra toàn bộ 2,014 triệu cổ phiếu VXB, tương đương 49,76% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

SCIC muốn thoái hết vốn tại Vật liệu xây dựng Bến Tre

SCIC muốn thoái hết vốn tại Vật liệu xây dựng Bến Tre

SCIC dự kiến bán ra cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ 29/8 đến 27/9/2017. Vào tháng 8/2015 và tháng 10/2016, SCIC từng đăng ký thoái hết vốn tại VXB theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống và giao dịch thỏa thuận nhưng đều bất thành.

Công ty Vật liệu Xây dựng Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh về các lĩnh vực khai thác cát sông; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng công nghiệp; môi giới bất động sản, nhà đất...

6 tháng đầu năm 2017, VXB đạt doanh thu thuần 86 tỷ đồng, lợi nhận trước thuế đạt gần 900 triệu đồng. Như vậy, VXB mới hoàn thành 36,8% mục tiêu doanh thu và 11,1% lợi nhuận năm 2017.

Tin mới lên