Tài chính

SCIC nhận sở hữu 36% vốn tại Sabeco (SAB) từ Bộ Công Thương

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận cổ phần Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB).

SCIC nhận sở hữu 36% vốn tại Sabeco (SAB) từ Bộ Công Thương

SCIC nhận sở hữu 36% vốn tại Sabeco (SAB) từ Bộ Công Thương.

Theo đó, SCIC đã nhận sở hữu cổ phần tại Sabeco từ Bộ Công Thương, ngày điều chỉnh có hiệu lực là 04/11.

Trước đó, Bộ Công Thương sở hữu 36% vốn điều lệ Sabeco. Như vậy, sau giao dịch, 36% vốn điều lệ Sabeco sẽ thuộc sở hữu của SCIC.

Trong 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu đạt 20.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.403 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 20% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 84% kế hoạch doanh thu và gần 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm 13,7% so với cùng kỳ về dương 3.079,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 2,7% lên 27.686,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.494,1 tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.826,2 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.276,1 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.703,8 tỷ đồng, chiếm 6,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu SAB giảm 1.700 đồng về 182.000 đồng/cổ phiếu.

Từ khoá: SAB, SCIC , Sabeco, doanh thu Sabeco,
Tin mới lên